Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbejdet med borgeren. Dette kursus sætter fokus på den særlig ledelsesmæssig indsats, som knytter sig til den særlige opgave at udvikle en mere rehabiliterende og recovery-orienteret faglig praksis.

På kursusdagene arbejdes der med at reflektere over udfordringerne og intentionen med strategisk kompetenceudvikling. Du bliver bedt om at se den ønskede kompetenceudvikling som led i den strategiske ledelse i netop din organisation. På kurset lærer du, hvordan du skal kortlægge og tage stilling til dine medarbejderes kompetenceudviklingsbehov. Yderligere arbejdes der med implementering og forankring af ny faglig praksis som en del af din ledelsesopgave.  

Kurset har en workshop-lignende form, hvor deltagerne arbejder med af forholde ny viden til deres egen praksis. Det betyder, at kurset er tilrettelagt så der vil blive arbejdet aktivt med deltagernes konkrete og lokale kompetenceudviklingsstrategier i egen organisation. Hver enkel deltager udarbejder en konkret plan for, hvordan ledelse af den strategiske kompetenceudvikling skal igangsættes. Mellem de to kursusdage påbegyndes implementeringen af planen.

 

Deltagerne får redskaber til at arbejde med strategisk kompetenceudvikling, og bliver hjulpet på vej i det praktiske ledelsesarbejde. Ligeledes vil alle få konkret inspiration fra andre ledere med ansvar for kompetenceudvikling.

Deltagerne vil blive præsenteret for eksempler på, hvordan netop recovery-orienteret rehabilitering kan understøttes gennem strategisk kompetenceudvikling.

Kursus afholdes over to kursus dage med ca. en måneds mellemrum. Der deltager kursister fra forskellige kommuner på kurset.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset er en del af Socialstyrelsens kursuskatalog om videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien – en del af det samlede initiativ om Kvalitet i socialpsykiatrien. Kursuskataloget bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Undervisere/ Oplægsholdere

Inge Storgaard Bonfils, Docent Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP)

Inge har mange års erfaring som forsker og underviser inden for socialt arbejde og psykosocial rehabilitering med særlig fokus på mennesker med psykiske lidelser og handicap. Som docent er hun ansvarlig for forskningsprogrammer indenfor det sociale område og er derudover underviser på Københavns Kommunes uddannelsessatsning for socialpsykiatrien.

Ulla Senger, lektor og Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP):

Ulla har mange års erfaring med undervisning, konsultativt arbejde og coaching af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.
Hun er underviser på Diplom i Ledelse og forsker sideløbende hermed indenfor professionalisering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring.

Faglig kontaktperson:

Navn.: Rikke Horup Sørensen

Tlf.: 4095 2218

E-mail.: rihs@kp.dk

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 
Egenfinansiering på kun 750 kr. ekskl. moms

Er du i målgruppen?

Deltagerne er tilbudsledere med ansvar for kompetenceudvikling og faglig ledelse. Ligeledes kan det være forvaltningskonsulenter eller administrative medarbejdere, der arbejder med kompetenceudvikling på tværs af flere konkrete tilbud inden for det socialpsykiatriske felt.