Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre

Her er en oversigt over kategorier.

Kategorier
Viden og inspiration / 23.04.2024
Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet og vigtigheden af fælles dialog
Når det kommer til noget så specifikt som tildelingsmodeller på folkeskoleområdet, dukker spørgsmålene op: Hvordan får vi tildelingsmodellen til at understøtte de politiske visioner på området? Hvordan sikrer man som kommune, at lederne på området kan benytte tildelingsmodellen som aktivt ledelses- og styringsredskab? Og hvordan kobler vi tildelingsmodellen med kommunens øvrige styring? Chefkonsulent Rune Schack Ahlmann har svarene.
Læs mere
Viden og inspiration / 12.04.2024
Guide: 4 simple tips til grafisk facilitering
Vidste du, at enkle visuelle virkemidler i din præsentation, undervisning eller workshop kan være med til at nedbryde komplekse emner og øge engagementet blandt deltagerne?
Læs mere
Viden og inspiration / 10.04.2024
Den attraktive kommunale arbejdsplads
Hvad gør kommunen til en attraktiv arbejdsplads? Komponent har spurgt 5.000 kommunalt ansatte over hele landet om netop det. Vi glæder os til at dele resultaterne om tiltrækning, onboarding, motivation, tilknytning og fremtidens arbejdsplads med jer i maj 2024.
Læs mere
Viden og inspiration / 08.04.2024
ChatGPT: Lige om lidt bliver prompt­kompetencer afgørende
ChatGPT kommer til at ændre vores måde at arbejde på. Derfor er det klogt at få prompt-kompetencerne ind under huden nu. Fire simple prompts hjælper til at spotte potentialet.
Læs mere
Viden og inspiration / 05.04.2024
Er du klædt på til projektledelse i det offentlige? Få svaret med Projektlederens Kompetencehjul
Som projektleder i det offentlige skal du være en gedigen håndværker, som samtidig forstår at navigere i og tage højde for en kompleks organisation. Med udgangspunkt i sin bog giver chefkonsulent Mikkel Kaels dig her et overblik over dine vigtigste kompetencer med Projektlederens Kompetencehjul.
Læs mere
Viden og inspiration / 01.04.2024
Faste teams: Fem punkter til dagsordenen, når I går i gang
Vi står heldigvis ikke på bar bund, når regeringen bringer faste teams i spil som en central del af svaret på udfordringerne på ældreområdet. Fem punkter er særligt vigtige at få på dagsordenen, når implementeringen går i gang.
Læs mere
En gruppe mennesker sidder rundt om papirer, hvorpå der er grafer
Viden og inspiration / 27.02.2024
Kvalificerede myter og struktureret data kan vise vejen til lavere sygefravær
Skal sygefraværet sænkes, kræver det en mere ambitiøs indsats. Sygefraværsdata er nøglen til metoder, der batter.
Læs mere
Hånd putter penge i sparegris
Viden og inspiration / 24.01.2024
Sådan arbejder kommunerne sig hen mod bæredygtig spareadfærd
Kommunerne gør klogt i at analysere et spareforslags negative konsekvenser for borgerne, så man ikke ender med øgede udgifter på langt sigt.
Læs mere
Unge generationer på arbejdsmarkedet
Viden og inspiration / 12.01.2024
Er du X, Y, Z eller boomer?
At arbejde på tværs af generationer har altid været både spændende og udfordrende. Udfordrende fordi hver generation ser verden med forskellige blik, erfaringer og bestræbelser. Spændende fordi vi næsten altid lærer noget af, at se verden fra andres perspektiv. Her dykker vi ned i de fire generationer, som er på arbejdsmarkedet just nu: Boomere, X, Y og Generation Z'erne.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.12.2023
Karakteristika og handlemuligheder i sager med botilbud til over 2 mio. kr.
Læs afdækningen af 845 sager med botilbud til over 2 mio. kr. fra 59 kommuner og få indblik i, hvad der karakteriserer de særligt dyre enkeltsager. Rapporten er udarbejdet af Komponent i samarbejde med KL's Center for Beskæftigelse og Socialpolitik og KL's Økonomisk sekretariat i 2023.
Læs mere
DEA og Komponent inviterer til fase to i projekt Fælles om Børnene
Viden og inspiration / 17.11.2023
Lego-støttet projekt udvikler kvaliteten i dagtilbud – nu inviteres flere kommuner med
Mange kommuner har stort fokus på at udvikle den pædagogiske indsats for de yngste børn, men det er en svær opgave, viser erfaringer. Derfor inviterer projektet Fælles om børnene nu kommuner til gratis at deltage i et forløb, hvor de kan udvikle kvaliteten i deres dagtilbud ved at teste viden og metoder, som understøtter dem i at skabe resultater på dagtilbudsområdet.
Læs mere
Barn hinker
Viden og inspiration / 17.11.2023
Barnets lov: Svært at måle hvordan implementeringen skrider frem
Mens vi venter på evalueringsmål: Det er svært, men ikke umuligt at følge implementeringen af barnets lov i data. Fire indikatorer giver et hint, skriver Komponents Marie Engstrøm Graversen og Heidi Bødker Gantzel i en artikel i Avisen Kommunen.
Læs mere
Ny leder
Viden og inspiration / 03.11.2023
Din nøgle til at trives som ny leder
Når du står i skifterummet fra medarbejder til leder, er det en spændende, men udfordrende overgang. Tvivl og usikkerhed kan nemt opstå når din egen lederidentitet formes. Opdag nøglen til at trives som ny leder, Så du kan forvandles fra medarbejder til leder og opbygge dit eget autentiske ledelsesgrundlag.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.09.2023
Mindfulness – En træning i at skabe meningsfulde relationer til borgerne
I Danmark peger flere tendenser på vigtigheden af at styrke relationen mellem fagprofessionelle og borgere. Det handler om borgerinddragelse og medbestemmelse, helhedsorienterede tilgange, forebyggelse og tidlig indsats osv. Tendenserne stiller krav til, at fagprofessionelle i højere grad formår at opbygge meningsfulde relationer til borgerne baseret på tillid, empati og forståelse.
Læs mere
Viden og inspiration / 09.08.2023
Barnets Lov fordrer nye perspektiver på styring: Har vi brugt pengene rigtigt?
Ved indgangen til 2024 træder Barnets lov i kraft. Regler samles ét sted, og det skulle gerne medføre, at man i kommunerne kommer tidligere i gang med forebyggende indsatser. Samtidig forventes det, at kvaliteten i anbringelserne øges på et generelt plan. Men hvordan kommer kommunerne i mål med tilrettelæggelsen af indsatserne for udfordrede børn og unge?
Læs mere
Viden og inspiration / 27.06.2023
Få styr på jeres udgifter til førtidspension med skræddersyet analyse
Fra 2019 til 2022 er antallet af tilkendelser til førtidspension steget med 11,6% på landsplan. Vi kan hjælpe jer med at få overblik over jeres udgifter og sagsbehandlingspraksis, så I spotter nye handlemuligheder, der kan sænke udgifterne, styrke sagsbehandlingen og hjælpe borgerne til en højere grad af selvforsørgelse.
Læs mere
Viden og inspiration / 21.06.2023
Trænger det fælles ledelsesgrundlag til en opdatering?
I en del kommuner er det fælles ledelsesgrundlag ved at være ganske mange år gammelt. Grundlaget kan risikere at miste sin kraft som det handlings- og forståelsesfundament, det var tiltænkt som. Måske er det på tide med en opdatering, mener Komponents Per Møller Janniche.
Læs mere
Gammelt slagskib
Viden og inspiration / 13.06.2023
Intelligent kommune med AI og ChatGPT som assistent
ChatGPT: Kommunens nye AI-assistent transformerer opgaveløsningen. Den hjælper kommunale medarbejdere med at arbejde effektivt og præcist – men sikring af etisk og juridisk håndtering er afgørende for at udnytte teknologiens fulde potentiale.
Læs mere
Dagpleje holder om et barn i køkken
Viden og inspiration / 17.05.2023
Kvalitetsrapport tydeliggør behov for styrket udviklings- og læringsmiljø blandt dagplejere
Ny undersøgelse viser, at det kniber med kvaliteten i landets dagplejer. Heldigvis giver undersøgelsen også konkrete bud på, hvor kommunerne skal sætte ind, siger Susanne Harder. Hun er chefkonsulent i Komponent og hjælper kommunerne med at udvikle læringsmiljøer i bl.a. dagplejer. Ifølge hende er der tre primære udviklingsområder, kommunerne bør fokusere på.
Læs mere
Viden og inspiration / 16.05.2023
Fremtidssikring af din arbejdsstyrke: Kortlæg dine medarbejderes kompetencer med Det Digitale Kompetencehjul
Den digitale revolution er i fuld gang, og kommunerne er midt i en omfattende digitalisering, der forandrer arbejdsgangene og den kommunale opgaveløsning. Men for at kunne udnytte potentialet i den digitale verden er det vigtigt, at medarbejderne har de nødvendige digitale kompetencer.
Læs mere
Viden og inspiration / 13.04.2023
Negativ transfer: Sådan sikrer du dig, at dine kursister aldrig får brugt det, du lærer dem!
Kender du det: efter din undervisning løber ALLE deltagerne hjem og bruger ALT det, du har lært dem? Og tre måneder efter kurset, får du takkebreve, blomster og chokolade fra deltagernes nærmeste ledere, fordi din undervisning bare gjorde en helt UTROLIG stor forskel!
Kontakt os
Viden og inspiration / 13.04.2023
12 tips til bedre undervisning og formidling
God formidling er ikke det samme som gennemført undervisning. Vi har spurgt en af Komponents garvede undervisere om et par gode tips til dig, der gerne vil skabe mere læring, når du underviser eller formidler.
Læs mere
Viden og inspiration / 29.03.2023
54.000 dage tilbage til borgerne. Det er potentialet, hvis vi får skovlen under sygefravær
Når det kommer til indsatser for at sænke sygefraværet, er det ikke altid de mange bække små. Men det kan betale sig at arbejde struktureret med sin data. For data giver vigtige informationer, som kan anvendes til at be- og afgrænse synsninger og flytte fokus til de indsatser, som virkelig kan betale sig, siger Komponents datanørd Heidi Bødker Gantzel.
Læs mere
Viden og inspiration / 24.01.2023
Økonomistyring: Når du løfter pegefingeren, skal du have en løsning i den anden hånd
Økonomichef og underviser Sonja Jeppesen giver sine bud på, hvor kommunale økonomikonsulenter er særligt udfordrede lige nu – og hvordan vi nærmer os en løsning.
Læs mere
Viden og inspiration / 11.01.2023
Kig mod øst og find vigtig inspiration til den digitale velfærdsudvikling
Velfærdsgab, digitalisering og Estland, som case i digital understøttelse af velfærdsudviklingen: Gabet mellem efterspørgslen på velfærd, service og de knappe tilgængelig ressourcer er nutidens og fremtidens problem. Manglen på den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, skal afhjælpes ved hjælp af digitalisering og teknologi.
Læs mere