Kommunal opkrævning er ikke blot afgørende for kommunens økonomi og likviditet. Den er også med til at sikre borgerens tillid. Hvordan kan den kommunale opkrævningsproces gøres endnu bedre? Og hvordan kan du bidrage til det? Hos Komponent har vi en række forløb, der klæder dig, der arbejder med opkrævning på til opgaverne. Dyk ned i dem her ...

Medlemskab af netværk for opkrævning og inddrivelse

KL og Komponent har fortsat åbent for medlemskab af ”Netværk for opkrævning og inddrivelse”.

Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på de netværksmøder, vi allerede har holdt. Det vidner om, at der ude i kommunerne er et stort behov for et videnforum indenfor opkrævning og inddrivelse.

Vil du/din kommune også være med?

Læs mere Læs mindre

12. netværksmøde for opkrævning og inddrivelse

Netværket har til formål at formidle ny evidensbaseret viden, skabe et rum for erfaringsudveksling og refleksion mellem kommunerne samtidig med at nye og aktuelle faglige udfordringer og løsninger sættes i spil så kommunernes opgavevaretagelse konstant kvalificeres og udvikles.

Vi afholder sammen med KL to netværksmøder (øst og vest) to gange om året (forår og efterår)

Læs mere Læs mindre

Brug PSRM som anledning til at gentænke jeres kommunale opkrævning – sammen!

 Med tilslutningen til PSRM kan vi kommunalt arbejde smartere, hjælpe borgerne bedre og styrke samarbejdet i hele kommunen. Og det bedste ved det? Efter kurset vil du og dine kolleger være klar til at hoppe med på bølgen og bruge PSRM som et springbræt til endnu bedre kommunal opkrævning. Så tilmeld jer flere fra samme kommune – og få mest muligt med hjem til den kommunale opkrævningshverdag.

Læs mere Læs mindre

Fra Vugge til Krukke - Den kommunale opkrævningsopgave - Kom i dybden med alle faserne i opkrævning

Dette kursus udbydes for sidste gang i januar 2024, så vil du med, så tøv ikke med at tilmelde dig.

Kommunal opkrævning er et regelbaseret område, som er meget komplekst, med særlovgivninger til hvert enkelt krav. Det handler altså ikke bare om udsendelse af rykkerbreve og telefonsamtaler med borgere, der ikke kan betale.

De seneste år er forståelsen for, at det er mere kompliceret end som så heldigvis steget, for det kræver noget solid faglig viden at sagsbehandle korrekt på området!

Derfor tilbyder Komponent en kursusdag, hvor vi tager afsæt i retskraftvurdering og genopretning af fordringer i DMI.

Vi stiller – og svarer – på spørgsmålet om hvordan vi kan sammen med Gældstyrelsen gøre vores fordringerne bedre og få løftet flagene, så de er modregningsklare.
Samtidig ser vi på hvad der er ”need-to-have” og ”nice-to-have” for Gældsstyrelsen af oplysninger, og om der er nyt om Datalovpakke 2 som kan have betydning for DMI-krav?

Læs mere Læs mindre

Bliv kontorets bedste til dagtilbudslovens §93 og krav efter §93a

Vil du mestre dagtilbudsloven og folkeskoleloven, når du skal opkræve daginstitution og SFO?

Efter dagen har du helt styr på reglerne - særligt når det kommer til månedlige genberegninger og årlige efterreguleringer af betalinger af daginstitution og SFO og årsreguleringer. Vi går helt tæt på hvordan regningerne opstår og de helt grundlæggende stamdata for regningen, der sendes til borgeren. Hvornår kan vi blot rykke med gebyr, og hvornår skal vi gøre noget andet - fastsætte en betalingsordning?

Læs mere Læs mindre

100 meter-mester i tilbagebetalingskrav - kontanthjælp

Mange opkrævningsafdelinger- og enheder oplever i disse år en udskiftning af medarbejdere, som sidder med selve opkrævningsopgaven.
Så mens at mange ansatte har godt styr på opkrævningens faser, så er der løbende behov for at klæde forholdvis nye medarbejdere på med viden, færdigheder og kompetencer indenfor opkrævning.

Komponent har lyttet på vores mange deltagere, og afholder en læringsdag for dig, som har mellem 0 og 3 års erfaring med at være ansat i opkrævningen.

Læs mere Læs mindre

Vil du også være 200 meter-mester i kontanthjælpskrav?

- Et kursus til dig, der har været på vores 100 meter-mesterkursus.

Hvordan tilrettelægges den gode opkrævningsproces, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Lige fra at Ydelseskontoret træffer afgørelse om tilbagebetaling, og til afkrævningsbrevet går afsted til borgeren? Og hvad med domskrav, som vi skal have en særskilt opmærksomhed på? Hvordan kan vi medvirke til, at stamdata er korrekte, når Kontrolgruppen konstaterer snyd med offentlige ydelser? 

Kursusformen vil primært være faciliteret gruppearbejde, hvor vi tager udgangspunkt i din hverdag - altså med fokus på proces og fx de breve, som I skriver til borgerne, når kontanthjælpskrav skal tilbagebetales - herunder de udfordringer, som I oplever i samarbejdet med Gældsstyrelsen. Og kurset bliver allerbedst, hvis du 14 dage inden kursusstart fremsender de problemer, som du ønsker, vi også skal arbejde med på kurset.

Læs mere Læs mindre

Bliv skarp på retskraftsvurderingen og undgå at kommunens penge forsvinder ud i den blå luft 

Styrk den kommunale opkrævningsopgave, når det handler om forældelse og bortfald.

Komponent tilbyder nu 3 moduler á tre timer online med fokus på reglerne for forældelse og bortfald. Forløbet er skabt i dialog med mange af vores tidligere og nuværende deltagere på forløb indenfor Kommunal opkrævning. Skal du med – og blive endnu bedre til at sikre, at kommunens penge ikke forsvinder?

Læs mere Læs mindre

#Ledelse af opkrævning og arbejdet med PSRM

3 virtuelle morgen-netværksmøder, hvor du får et rum for ledelse af opkrævningsopgaven.

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som:

  • Hvad kalder tilslutningen til PSRM på af ledelsesmæssige overvejelser, og hvad betyder det for opkrævningsopgaven i et ledelsesperspektiv?
  • Hvordan tilrettelægger du sammen med medarbejderne tilslutningen til PSRM - og på tværs af kommunen?
  • Hvordan anvender jeg som leder data, sikrer datakvalitet i opkrævningsprocessen og arbejder med data som ledelses information?
  • Hvordan kommer vi i gang med at opdatere vores lokale opkrævningspolitik i lyset af PSRM – og hvordan kan den se ud i en version 2.0?

Måske har du allerede deltaget på lederkurser, ledernetværk og lederuddannelser – men formentlig aldrig med udgangspunkt i opkrævning som kerneopgave – og slet ikke i lyset af kommunernes tilslutning til PSRM.

Læs mere Læs mindre

Kommunommodul: Kommunal opkrævning

  • Vi sætter fokus på relevante love og regler, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger.
  • Du bliver i stand til at analysere og vurdere konkrete problemstillinger, så du kan sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige.
  • Du opnår en bedre forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i et godt samarbejde med borgere, erhvervsliv og kolleger, samt hvad din egen rolle er i dette samarbejde.
  • Alt i alt bliver du bedre til at foretage den kommunale opkrævningsopgave – også set i lyset af den kommunale inddrivelse på ejendomsområdet.
Læs mere Læs mindre