Kommunal opkrævning er ikke blot afgørende for kommunens økonomi og likviditet. Den er også med til at sikre borgerens tillid. Hvordan kan den kommunale opkrævningsproces gøres endnu bedre? Og hvordan kan du bidrage til det? Hos Komponent har vi en række forløb, der klæder dig, der arbejder med opkrævning på til opgaverne. Dyk ned i dem her ...

Medlemskab af netværk for opkrævning og inddrivelse

KL og Komponent har fortsat åbent for medlemskab af ”Netværk for opkrævning og inddrivelse”.

Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på de netværksmøder, vi allerede har holdt. Det vidner om, at der ude i kommunerne er et stort behov for et videnforum indenfor opkrævning og inddrivelse.

Vil du/din kommune også være med?

Læs mere Læs mindre

10. netværksmøde for opkrævning og inddrivelse

Netværket har til formål at formidle ny evidensbaseret viden, skabe et rum for erfaringsudveksling og refleksion mellem kommunerne samtidig med at nye og aktuelle faglige udfordringer og løsninger sættes i spil så kommunernes opgavevaretagelse konstant kvalificeres og udvikles.

Vi afholder sammen med KL to netværksmøder (øst og vest) to gange om året (forår og efterår)

Læs mere Læs mindre

Opkrævningstræf 2023

Det gamle inddrivelsessystem DMI står for at blive udfaset, så kommunerne skal på PSRM, hvis de vil sende krav til Gældsstyrelsen i fremtiden. Det er en opgave, som kræver ændringer i arbejdsgange og et meget tæt samarbejde med de kommunale forvaltninger. Det forudsætter både projektleder- og IT- kompetencer.  

Ca. 1/3 af kommunerne er endnu ikke er kommet i gang med denne opgave og ca. 50 procent af de kommuner, der er kommet på PSRM, anvender kun det nye inddrivelsessystem i mindre grad.  
Der kan peges på flere steder fx It/digitaliseringsafdelingen eller økonomifunktionen, som kan understøtte opkrævningsfunktionen med tilslutningen til PSRM. Men det kræver ledelsesopbakning for at det kan lykkedes. 

Målgruppen er ppkrævningsledere/-chefer og medarbejdere samt økonomichefer og it-chefer og deres nøglemedarbejdere i forhold til opkrævningsprocessen

Træffet laves i samarbejde med KL.

Læs mere Læs mindre

Fra Vugge til Krukke - Den kommunale opkrævningsopgave - Kom i dybden med alle faserne i opkrævning

Kommunal opkrævning er et regelbaseret område, som er meget komplekst, med særlovgivninger til hvert enkelt krav. Det handler altså ikke bare om udsendelse af rykkerbreve og telefonsamtaler med borgere, der ikke kan betale.

De seneste år er forståelsen for, at det er mere kompliceret end som så heldigvis steget, for det kræver noget solid faglig viden at sagsbehandle korrekt på området!

Derfor tilbyder Komponent en kursusdag, hvor vi tager afsæt i retskraftvurdering og genopretning af fordringer i DMI.

Vi stiller – og svarer – på spørgsmålet om hvordan vi kan sammen med Gældstyrelsen gøre vores fordringerne bedre og få løftet flagene, så de er modregningsklare.
Samtidig ser vi på hvad der er ”need-to-have” og ”nice-to-have” for Gældsstyrelsen af oplysninger, og om der er nyt om Datalovpakke 2 som kan have betydning for DMI-krav?

Læs mere Læs mindre

#2022 Den gode opkrævningsproces - 3 virtuelle møder, hvor I styrker kvaliteten af jeres opkrævning

På tre virtuelle moduler af 3 timers varighed vil vi klæde dig på, så du får endnu bedre styr på regler og processer i opkrævningsfasen.
Helt konkret bliver du bedre i stand til at de krav, som du sender til Gældstyrelsen, rent faktisk også er klar til at blive inddrevet!

Det, du gør, er nemlig en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for jeres kommunes økonomi, men samtidig skaber du også tillid til den offentlige sektor i Danmark.

Læs mere Læs mindre

#Led, ledere og ledelse - af den gode opkrævningsproces

3 virtuelle morgen-netværksmøder, hvor du får et rum for ledelse af opkrævningsopgaven.

Gennem oplæg, drøftelser og dilemmaer kommer vi omkring spørgsmål som:

 • Hvad handler opkrævningsopgaven om i et ledelsesperspektiv?
 • Hvordan tilrettelægger du sammen med medarbejderne den gode opkrævningsproces?
 • Hvordan er jeg leder i paradokset mellem fokus på regnskab og borgeren i centrum?
 • Hvordan anvender jeg som leder data, sikrer datakvalitet i opkrævningsprocessen og arbejder med data som ledelsesinformation?
 • Hvordan leder vi (nye) unge medarbejdere i opkrævningen?
 • Hvordan kommer vi i gang med at opdatere vores lokale opkrævningspolitik – og hvordan kan den se ud i en version 2.0?
Læs mere Læs mindre

Undgå at kommunens penge forsvinder ud i den blå luft ...

Styrk den kommunale opkrævningsopgave, når det handler om forældelse og bortfald.

Komponent tilbyder nu 3 moduler á tre timer online med fokus på reglerne for forældelse og bortfald. Forløbet er skabt i dialog med mange af vores tidligere og nuværende deltagere på forløb indenfor Kommunal opkrævning. Skal du med – og blive endnu bedre til at sikre, at kommunens penge ikke forsvinder?

Læs mere Læs mindre

Kommunommodul: Kommunal opkrævning

 • Vi sætter fokus på relevante love og regler, så du kan anvende dem på konkrete problemstillinger.
 • Du bliver i stand til at analysere og vurdere konkrete problemstillinger, så du kan sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige.
 • Du opnår en bedre forståelse for betydningen af, at opgaverne løses i et godt samarbejde med borgere, erhvervsliv og kolleger, samt hvad din egen rolle er i dette samarbejde.
 • Alt i alt bliver du bedre til at foretage den kommunale opkrævningsopgave – også set i lyset af den kommunale inddrivelse på ejendomsområdet.
Læs mere Læs mindre

Kattegat Kommune - og den kommunale opkrævning gentænkt

Det går godt i (den fiktive) Kattegat Kommune her i 2022 ...
Med en nyvalgt kommunalbestyrelse, afslutningen af en pandemi med fokus på bl.a. hjemmearbejde og nye måder at løse opgaverne på, så har kommunen nu også brug for at gentænke fx deres kommunale opkrævning.
Og du er inviteret med til – i 2 dage - at gentænke Kattegat Kommunes kommende arbejde med at blive endnu bedre til at besvare spørgsmål som

 • Hvordan bliver Kattegat Kommune bedre til at sikre, at de krav, der bliver rettet mod borgerne, er retsgyldige allerede når regningen oprettes i fagforvaltningen?
 • Hvilke snubletråde skal vi give særligt opmærksomhed, når det kommer til bortfaldsreglerne?
 • Hvordan påvirker forældelsesreglerne i Gældsinddrivelsesloven vores opkrævningsproces?
 • Hvilken betydning kan GDPR-reglerne få for udveksling af oplysninger med Gældsstyrelsen?
 • Hvad betyder en mere helhedsorienteret og digital tilgang til hele Kattegat Kommunes møde med borgeren?
 • Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde helhedsorienteret med andre afdelinger i Kattegat Kommune og fx Gældsstyrelsen, så vi kan opnå en bedre sammenhæng i den kommunale opgaveløsning med borgeren i centrum?
 • Den gode sagsbehandling, herunder den gode afgørelse: Hvad skal din afgørelse indeholde? Vejledningspligten?
Læs mere Læs mindre

100 meter-mester i tilbagebetalingskrav - kontanthjælp

Mange opkrævningsafdelinger- og enheder oplever i disse år en udskiftning af medarbejdere, som sidder med selve opkrævningsopgaven.
Så mens at mange ansatte har godt styr på opkrævningens faser, så er der løbende behov for at klæde forholdvis nye medarbejdere på med viden, færdigheder og kompetencer indenfor opkrævning.

Komponent har lyttet på vores mange deltagere, og afholder en læringsdag for dig, som har mellem 0 og 3 års erfaring med at være ansat i opkrævningen.

Læs mere Læs mindre

Vil du også være 200 meter-mester i kontanthjælpskrav?

- Et kursus til dig, der har været på vores 100 meter-mesterkursus.

Hvordan tilrettelægges den gode opkrævningsproces, og hvad skal vi være særligt opmærksomme på? Lige fra at Ydelseskontoret træffer afgørelse om tilbagebetaling, og til afkrævningsbrevet går afsted til borgeren? Og hvad med domskrav, som vi skal have en særskilt opmærksomhed på? Hvordan kan vi medvirke til, at stamdata er korrekte, når Kontrolgruppen konstaterer snyd med offentlige ydelser? 

Kursusformen vil primært være faciliteret gruppearbejde, hvor vi tager udgangspunkt i din hverdag - altså med fokus på proces og fx de breve, som I skriver til borgerne, når kontanthjælpskrav skal tilbagebetales - herunder de udfordringer, som I oplever i samarbejdet med Gældsstyrelsen. Og kurset bliver allerbedst, hvis du 14 dage inden kursusstart fremsender de problemer, som du ønsker, vi også skal arbejde med på kurset.

Læs mere Læs mindre

Bliv kontorets bedste til dagtilbudslovens §93 og krav efter §93a

Vil du mestre dagtilbudsloven og folkeskoleloven, når du skal opkræve daginstitution og SFO?

Efter dagen har du helt styr på reglerne - særligt når det kommer til månedlige genberegninger og årlige efterreguleringer af betalinger af daginstitution og SFO og årsreguleringer. Vi går helt tæt på hvordan regningerne opstår og de helt grundlæggende stamdata for regningen, der sendes til borgeren. Hvornår kan vi blot rykke med gebyr, og hvornår skal vi gøre noget andet - fastsætte en betalingsordning?

Læs mere Læs mindre