Temadag: Strategisk kompetenceudvikling

På dagen introduceres til tænkningen bag strategisk kompetenceudvikling -den nye inspirationsguide.

Der er fokus på, hvordan guiden kan bruges i praksis, og hvordan de enkelte deltagere kan sætte fokus på og arbejde med strategisk kompetenceudvikling i eget regi. Endvidere præsenteres mulighederne for at få yderligere støtte til arbejdet gennem kurser eller rådgivningsforløb.

Temadagen er en del af Socialstyrelsens kursuskatalog om videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien – en del af det samlede initiativ om Kvalitet i socialpsykiatrien.

Kursuskataloget bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Udbytte:

Deltagerne får viden om det reviderede materiale om strategisk kompetenceudvikling i en socialpsykiatrisk kontekst, og om hvordan dette kan anvendes i praksis. Endvidere får deltagerne viden om, hvilket udbytte man som ansvarlig for kompetenceudvikling kan få af at deltage i kurser og rådgivningsforløb. Således sættes deltagerne i stand til at vurdere relevansen af deltagelse i disse.

Undervisere

Rikke Horup Sørensen, lektor ved Københavns Professionshøjskole (KP):
Rikke har mange års erfaring med undervisning, procesfacilitering og supervision af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor på det socialfaglige område. 
Rikkes fokus er særligt på faglig ledelse og ledelse af faglig udvikling og hun har gennem en årrække haft et tæt samarbejde med forvaltningerne i Københavns Kommune, med fokus på ledelsesudvikling og implementering af strategiske indsatsmål, f.eks. omstilling til recoveryorienteret rehabilitering på det socialpsykiatriske område.

Ulla Senger, lektor og Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole (KP):
Ulla har mange års erfaring med undervisning, konsultativt arbejde og coaching af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. 
Hun er underviser på Diplom i Ledelse og forsker sideløbende hermed indenfor professionalisering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring.

Se hvad prisen inkluderer

Temadagen er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms. Prisen dækker undervisning, materialer og forplejning.

Onlineforløb er gratis, men af systemhensyn bedes faktureringsoplysninger oplyses korrekt.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

Tilbudsledere, chefer for socialpsykiatrien, udviklingsmedarbejdere i kommunale og regionale forvaltninger og i private organisationer, der vil have inspiration til, hvordan kompetenceudvikling kan gribes mere strategisk an.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HP
Koordinator
Helle Hornsyld
LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted