Fem dages kursus med fokus på at udvikle tilbuddets socialfaglige og metodiske kompetencer til bedre at kunne understøtte borgerens vej (tilbage) til arbejdsmarkedet og implementere metoder hertil.

Indhold

Kun knap hver fjerde borger i socialpsykiatrien har kontakt med arbejdsmarkedet i en eller anden form. At være en del af et mere forpligtende arbejdsfællesskab kan have afgørende betydning for borgerens recoveryproces. Derfor skal den koordinerede indsats styrkes, og dette praksiskursus anviser, hvordan det kan ske i eget tilbud/egen organisation med fokus på metoder og tilgange i praksis samt implementering.

Kurset vil tage tråden op fra det overordnede tema om recovery-orienteret rehabilitering og stille skarpt på konkrete metoder, der kan arbejdes med, og som man kan lade sig inspirere af i socialpsykiatrien, når man arbejder uddannelses- og beskæftigelsesrettet. Der er et samtidigt fokus på relevant lovgivning, der understøtter disse veje.

De konkrete metoder og tilgange der undervises i, har det fælles fundament, at de sætter det, der giver mening for borgeren øverst på dagsordenen – og dermed også den dialog, der er nødvendig for at finde denne overensstemmelse. Vi underviser på kurset i følgende:

  • JobFirst
  • CTI (Controlled Time Intervention)
  • IPS (Individual Placement Support)
  • BIPs kerneelementer (hvad er gode beskæftigelsesindikatorer?)
  • Igangværende og aktuelle projekter og tiltag med ny viden

Kurset startes op med et formøde med ledelse og nøglemedarbejdere. Her præsenteres både kursusindhold og praksis og målgruppe i det tilbud, som kurset skal ud i, ligesom der forventningsafstemmes. Kurset afrundes med et fokus på implementering og opfølgning på tilbuddet og de konkrete tiltag, man iværksætter på baggrund af kurset.

Udbytte

Deltagerne og organisationen (tilbuddet) opnår viden om, færdigheder i og kapacitet til at arbejde socialfagligt med øget fokus på job og uddannelse som en del af fast praksis og recovery-indsatsen. Det konkrete metodefokus sikrer høj grad af relevans for praksis og integration af et uddannelses- og beskæftigelsesrettet mindset i tilbuddet.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent og Trancit for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.

Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Der er stor efterspørgsel på praksiskurser. Hvis du ansøger nu, starter praksiskurser i 3. og 4. kvartal 2021 og afsluttes i 2022. Du kan også ansøge om praksiskurser med start i 2022, og du kan tilmelde dig e-læringsforløb, videnskurser, temadage og rådgivningsforløb om ledelse af strategisk kompetenceudvikling.

Undervisere/ Oplægsholdere

Eva Maria Darre er afdelingsleder i Center For Videndeling, Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring og kompetenceløft. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker bl.a. på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor det specialiserede socialområde samt viden om kommunale uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.

Iben Nielsen er udviklingskonsulent og projektleder i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af projekter indenfor det socialfaglige område. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for inklusion af udsatte ledige på arbejdsmarkedet.

Anders Brok Thomsen, leder af Team IPS i Københavns Kommune.

Bjarne Richter Bjelke, Chefkonsulent hos Komponent og uddannet antropolog med efteruddannelser i bl.a. Feedback Informed Treatment og Relationel Kapacitet. Særligt fokus på implementering, ledelse og forandringsprocesser på det sociale område.

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer

Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Praksiskurset er målrettet tilbud og myndighed i socialpsykiatrien, der ønsker at vide mere om og arbejde med mere konkrete og vidensbaserede metoder i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats.

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Der opfordres til også at inddrage borgere i forløbet.
Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

Under formødet afklares og aftales, om alle målgrupper skal deltage i alle moduler.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke