Få styrket den recovery-orienterede tilgang og udvikl jeres praksis, så medarbejderne møder borgeren som erfaringsekspert i eget liv og flere borgere oplever, at de er i centrum i mødet med systemet.

For reelt at lykkes med at sætte borgeren i centrum og skabe ligeværdige relationer, skal de fagprofessionelle arbejde med rammer, redskaber, kultur og mindset samt kommunikative kompetencer.

At omsætte recovery-værdier som personorientering og personinvolvering, selvbestemmelse og potentiale for udvikling i praksis kræver konstant fokus og træning af alle involverede – samt et fokus på de rammer, der skabes og forvaltes på de enkelte institutioner.

Dette praksiskursus løber over fem dage og er i udgangspunktet tilrettelagt over en firemåneders periode, så der er tid til, at det tillærte kan afprøves i praksis mellem kursusdagene.

1. Ledelsesmodul (1/2 dag)

Viden om, hvad det kræver at sætte borgeren i centrum samt mål og plan for forløbet.

2. Borgeren i centrum (1 dag)

Introduktion til værktøjskasse for en recovery-orienteret fagprofessionel praksis baseret på ligeværdighed og selvrefleksion.

3. Erfaringskompetencer og peerfaglighed (1 dag)

Understøttelse af succesfulde recovery-processer, rehabiliterende indsatser og samskabende samarbejde.

4. Åben dialog (1 dag)

Introduktion til en dialogisk, reflekterende og netværksorienteret tilgang i mødet med borgere, netværk og samarbejdspartnere.

5. Opfølgning og implementering af praksiskurset (1 dag)

Strategier og værktøjer til at understøtte lokale tiltag.

Undervejs vil der være konkret kommunikationstræning for deltagerne gennem videooptagelser af samtaler og efterfølgende individuel feedback.

Udbytte

Det overordnede formål med praksiskurset er at styrke medarbejderne, så de gennem en samskabende, ligeværdig og inddragende tilgang i højere grad kan lykkes med at understøtte den enkelte borgers individuelle proces med at skabe og opretholde en værdig og tilfredsstillende tilværelse samt oplevelse af at opnå egen ønsket livsmestring, inklusion og aktiv deltagelse i samfundet.

De konkrete læringsmål retter sig mod:

  • Opbygning af viden om recovery-orienteret rehabilitering
  • Træning i anvendelse af kommunikative metoder og redskaber, der understøtter medarbejderne i at skabe en ligeværdig relation til borgeren, hvor borgeren er i centrum og bliver erfaringsekspert i eget liv
  • Udvikling af en professionel praksis med vedvarende selvrefleksion
  • Udvikling og forankring af rollen som borgerens samarbejdspartner i praksis.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

DANIEL ANCHER ANDERSEN

Gennem flere år underviser og koordinator ved Recoveryskolen Randers. Erfaring med udvikling af uddannelser og undervisning specifikt inden for bostøtte, recovery og peer-faglighed. Derudover stærke kompetencer inden for samskabelse og lærings- og refleksionsprocesser. Underviser på dagene Borgeren i centrum og Peer-faglighed. Læs mere her
 

INGE NIEWALD MIKKELSEN

Peer-medarbejder ved Recoveryskolen Randers, tilknyttet Psykiatriens Hus. Erfaring med udvikling og koordinering af uddannelse og undervisning specifikt med kompetencer inden for recovery, peer-faglighed og fremskudt rådgivning. Underviser på dagene Borgeren i centrum og Peer-faglighed. Læs mere her.
 

BJARNE VIND SØRENSEN

Ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet og specialkonsulent på Skovvænget, Bo- og rehabiliteringstilbud. Ekspert i Åben Dialog gennem træning, forskning og undervisning. Stærke kompetencer inden for undervisning og udviklingsprocesser. Underviser på dagen Åben Dialog. Læs mere her
 

MIE LEER

Uddannet cand.pæd.soc. og nu kursusleder på den danske 2-årige uddannelse i Åben Dialog, Relations- og netværksarbejde. Erfaring med kompetenceudviklings af social- og sundhedsfagligt personale forankret i en recovery-orienteret tilgang til rehabilitering. Læs mere her
 

CHARLOTTE NEJMANN KJÆR

Partner Substans konsulenthus, uddannet cand.phil. i kommunikation og master in Public Governance. Står i spidsen for Substans’ kursusafdeling og har undervist i mange af landets kommuner i fx rehabilitering og bistået i udviklingsforløb med fokus på borgeren i centrum og sammenhængende løsninger. Læs mere her
 

CHRISTIAN BUSKJÆR CHRISTENSEN

Chefkonsulent Substans konsulenthus, uddannet sociolog og projektleder. Har undervist i mange af landets kommuner i fx BUM samarbejde mellem myndighed og udfører og bistået i udviklingsforløb med fokus på borgeren i centrum, peer-samarbejde og sammenhængende løsninger. Læs mere her

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer
Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud.
Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som fx behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.
På nogle af modulerne kan borgerrepræsentanter også deltage. Kurset rekvireres af et tilbud eller eventuelt af flere tilbud, som går sammen.

I ansøgningsformularen bedes du fortælle, hvor mange deltagere, du forventer, at forløbet skal afholdes for.
Vi vil også gerne høre jeres motivation for at gennemføre kurset, så vi bedre kan forberede os.
Og endelig må I gerne forholde jer til, hvordan I vil sikre, at alle tilbud er inddraget, hvis I er flere tilbud om at ansøge.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen