Få viden, kompetencer og redskaber, der styrker jeres praksis med et systematisk fokus på borgerens progression og udvikling med afsæt i resultatdokumentation. Fem dage og prøvehandlinger.

Praksiskurset understøtter medarbejdere og ledere i en øget systematik i arbejdet med at formulere og følge op på borgernes mål og progression i en dynamisk og lærende proces, hvor borgeren er i centrum.

Ét er som medarbejder at kunne forstå og anvende et nyt dokumentationsredskab, som understøtter udvalgte arbejdsprocesser. Noget andet er at opbygge en fælles faglig praksis, hvor nye arbejdsgange, kollegiale refleksive dialoger og ledelse er afgørende elementer i at skabe varige forandringsprocesser.

Denne kapacitetsopbygning kræver, at organisatoriske rammer og strukturer i hverdagen bliver en vigtig del af kursusforløbet. Det sætter vi derfor også fokus på på kurset, som tilpasses rammer og behov i de deltagende kommuner og tilbud.

Praksiskurset er fordelt på fem moduler/kursusdage:

1: Ledelsesmodul
2a: Resultatdokumentation og borgerens mål
2b: Resultatdokumentation og redskaber
3: Opstilling af mål og erfaringer i praksis
4: Opfølgning og implementering.

Mellem de enkelte kursusdage vil der være indlagt opgaver, som tager udgangspunkt i egen praksis (prøvehandlinger) til videre læring og forbedring af egen praksis.

Her vil vi anvende Forbedringsmodellen til at understøtte systematisk kvalitetsudvikling i jeres praksis. Kursusforløbet indledes med et formøde med den ansvarlige ledelse i forhold til at forventningsafstemme kursets indhold samt tilpasse moduler til kommunens og tilbuddenes rammer.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Rambøll for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Se hele kursustilbuddet til Socialpsykiatrien her

Undervisere/ Oplægsholdere

I kursusforløbet indgår både undervisere fra Rambøll Management Consulting og Professionsskolen Absalon.

Underviserteamet kombinerer praksisnær viden om recovery og rehabilitering i forhold til borgere med psykiske vanskeligheder og komplekse problemstillinger med kvalitetsudvikling af socialpsykiatriske indsatser.

Derudover har underviserne solide erfaringer med resultatdokumentation som afsæt for et undersøgende og systematisk refleksivt arbejde med borgernes mål og løbende opfølgning på progression.

Dorte Bukdal, timeunderviser v/ Professionshøjskolen Absalon, Center for Ledelse

Niels Grandal, Lektor v/ Professionshøjskolen Absalon, Center for pædagogik

Tine Nielsen, timeunderviser v/ Professionshøjskolen Absalon, Center for socialt arbejde og forvaltning

Christina K. Nielsen, adjunkt v/ Professionshøjskolen Absalon, Center for socialt arbejde og forvaltning

Hanne Nielsen, senior manager for det sociale område, Rambøll Management Consulting

Jeppe Ostersen, business manager, Rambøll Management Consulting

Anders Nørbæk, manager, Rambøll Management Consulting

Signe Riedel, manager, Rambøll Management Consulting

Varighed: 5 dage
Se hvad prisen inkluderer
Praksiskurserne er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 og er derfor gratis.

Tryk på ‘Forløb tilpasset arbejdspladsen’ for at ansøge om et praksiskursus til dit tilbud.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen