Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Vi arbejder med, hvordan du i samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere kan arbejde vidensbaseret med borgerens progression.

Fokus er på at styrke en recovery-orienteret praksis, hvor resultatdokumentation danner afsæt for dialoger om næste skridt i borgernes udvikling og indfrielse af borgerens egne drømme og mål.

På kurset præsenterer og arbejder vi med opstilling af borgerdefinerede mål og eksempler på progressionsmåleredskaber til at følge op på målene og vurdere borgerens progression.
Det skal give en forståelse af, hvordan man kan arbejde med borgerens progression og udvikling ud fra en undersøgende og støttende tilgang, der ser borgerens ressourcer og erfaringer og anvender dem i hverdagsrehabiliteringen.

Emner på kurset

  • Hvad er progression og hvorfor er det nødvendigt at arbejde med i recovery-orienterede processer
  • Samskabelse af mål
  • Hvad er resultatdokumentation?
  • Indsamling af resultatdokumentation ved brug af progressionsmåleredskaber
  • Proces for systematisk opfølgning og hvordan arbejdet konkret kan tilrettelægges
  • Anvendelse af resultatdokumentation i indsatsen

Videnskurset har en varighed af 1 dag. Der vil være forberedende refleksionsspørgsmål inden kursusdagen og tilsvarende mulighed for refleksionsspørgsmål til det videre arbejde efter kurset.
Målet med kurset er at understøtte, at medarbejdere og ledere i socialpsykiatriske tilbud og i den kommunale forvaltning får et fælles vidensgrundlag om dokumentation i arbejdet med borgerens mål, som kan danne afsæt for en efterfølgende vurdering af, hvilke elementer de finder relevante at arbejde videre med i deres egen praksis. Derfor er kurset sammentænkt med e-læringsaktiviteter, som ledere og medarbejdere kan arbejde med før og efter kurset for at få det størst mulige vidensudbytte.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Rambøll og Professionshøjskolen Absalon for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Undervisere

Niels Grandal - lektor v/Professionshøjskolen Absalon, Center for pædagogik.

Tine Nielsen - timeunderviser v/Professionshøjskolen Absalon, Center for Socialt arbejde og forvaltning.

Christina K. Nielsen -  adjunkt v/Professionshøjskolen Absalon, Center for socialt arbejde og forvaltning.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien – både i forvaltningen og i de sociale tilbud samt centrale samarbejdspartnere i eksempelvis jobcentret, behandlingspsykiatrien og det kommunale sundhedsområde.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen