Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Vi arbejder med, hvordan du i samarbejde med borgeren og relevante samarbejdspartnere kan arbejde vidensbaseret med borgerens progression.

Fokus er på at styrke en recovery-orienteret praksis, hvor resultatdokumentation danner afsæt for dialoger om næste skridt i borgernes udvikling og indfrielse af borgerens egne drømme og mål.

På kurset præsenterer og arbejder vi med opstilling af borgerdefinerede mål og eksempler på progressionsmåleredskaber til at følge op på målene og vurdere borgerens progression.
Det skal give en forståelse af, hvordan man kan arbejde med borgerens progression og udvikling ud fra en undersøgende og støttende tilgang, der ser borgerens ressourcer og erfaringer og anvender dem i hverdagsrehabiliteringen.

Emner på kurset

  • Hvad er progression og hvorfor er det nødvendigt at arbejde med i recovery-orienterede processer
  • Samskabelse af mål
  • Hvad er resultatdokumentation?
  • Indsamling af resultatdokumentation ved brug af progressionsmåleredskaber
  • Proces for systematisk opfølgning og hvordan arbejdet konkret kan tilrettelægges
  • Anvendelse af resultatdokumentation i indsatsen

Videnskurset har en varighed af 1 dag. Der vil være forberedende refleksionsspørgsmål inden kursusdagen og tilsvarende mulighed for refleksionsspørgsmål til det videre arbejde efter kurset.
Målet med kurset er at understøtte, at medarbejdere og ledere i socialpsykiatriske tilbud og i den kommunale forvaltning får et fælles vidensgrundlag om dokumentation i arbejdet med borgerens mål, som kan danne afsæt for en efterfølgende vurdering af, hvilke elementer de finder relevante at arbejde videre med i deres egen praksis. Derfor er kurset sammentænkt med e-læringsaktiviteter, som ledere og medarbejdere kan arbejde med før og efter kurset for at få det størst mulige vidensudbytte.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Rambøll og Professionshøjskolen Absalon for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Undervisere

Niels Grandal - lektor v/Professionshøjskolen Absalon, Center for pædagogik.

Tine Nielsen - timeunderviser v/Professionshøjskolen Absalon, Center for Socialt arbejde og forvaltning.

Christina K. Nielsen -  adjunkt v/Professionshøjskolen Absalon, Center for socialt arbejde og forvaltning.

375 kr.
Sted og startdato
Herlev: 4. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
04.10.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Er du i målgruppen?

 

Målgruppen for kurset er ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien – både i forvaltningen og i de sociale tilbud samt centrale samarbejdspartnere i eksempelvis jobcentret, behandlingspsykiatrien og det kommunale sundhedsområde.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Hvorfor arbejde med progression i recovery-orienterede indsatser i socialpsykiatrien?:

Progressionsmålinger til at understøtte samarbejdsalliancer med borgeren og med andre professionelle om indsats og mål

Mødet mellem borgerens indefra-perspektiv og den professionelles udefra-perspektiv

Lovgivningsmæssige rammer


Samskabelse om borgerens mål og samarbejdende kommunikation med fokus på borgerens progression:

Forandringscirklen som dialogredskab til at forstå borgerens perspektiver og tanker om egen situation

Introduktion til SPICE-principper for mål, som sikrer en inddragende og empowering proces til at arbejde med mål

Samtaler, der motiverer med inspiration fra MI og funderet i en narrativ og systemisk tilgang

Hvordan skaber vi ejerskab til borgerdefinerede mål hos forskellige faggrupper?'


Hvad er resultatdokumentation?:

Overvejelser om valg af dokumentationsredskaber, herunder hvilke områder vi ønsker viden om og hvilke egenskaber ved redskabet, der er vigtige
Frokost
Eftermiddagens program
Hvordan indsamler og anvender vi resultatdokumentation i indsatsen?:

Hvordan igangsætter vi indsamling af dokumentation?

Hvornår og hvordan taler vi med den enkelte borger om drømme og mål og om opfølgning på drømme og mål på baggrund af indsamlet dokumentation?

Hvordan italesætter og fortolker vi en kvantitativ score i dialogen med borgeren om drømme og mål og hvordan bruger vi kvalitative data?

Overvejelser om etiske problemstillinger

Proces for systematisk opfølgning på borgerens udvikling i de enkelte borgerforløb:

Proaktiv og dynamisk opfølgning i meningsfuld sammenhæng med arbejdsgange i hverdagen

Sammenhæng med handleplanen og samarbejdet med myndighed
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen