Hvordan kan man med recovery-orienterede metoder og empowermentfokuserede tilgange understøtte en mere direkte uddannelses- og beskæftigelsesrettet indsats for borgere i socialpsykiatrien?

Kun knap hver fjerde borger i socialpsykiatrien har kontakt med arbejdsmarkedet i en eller anden form. At være en del af et arbejdsfællesskab kan have afgørende betydning for borgerens recoveryproces. Derfor skal den koordinerede indsats styrkes, og dette videnskursus anviser, hvordan det kan ske – med gevinst for både borgere og kommune.

Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.

Sammen stiller vi skarpt på centrale elementer ved metoderne og forholder os reflekterende til, hvordan vi som fagprofessionelle møder og tænker om udsatte ledige i praksis.

Hvornår er en borger i socialpsykiatrien klar til at starte i beskæftigelse, hvordan arbejder man fleksibelt men manualbaseret med CTI-metoden, og hvilke elementer har effekt, når en borger understøttes i at opnå tilknytning til uddannelse og arbejdsmarkedet?

Med dette kursus får I ny viden om koordinerede social- og beskæftigelsesfaglige indsatser og bliver inspirerede og engagerede til at arbejde videre hermed i egen organisation med en eller flere af de anviste tilgange og metoder.

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter og Trancit for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent.

Undervisere

Kurset er et samarbejde mellem Komponent og Trancit.

Eva Maria Darre er afdelingsleder i Center For Videndeling, Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med socialfaglig kvalitetssikring og kompetenceløft. Hun er uddannet socialrådgiver og kandidat i pædagogisk sociologi, og trækker bl.a. på erfaring som henholdsvis rådgiver, konsulent og underviser indenfor det specialiserede socialområde samt viden om kommunale uddannelses- og beskæftigelsesindsatser.

Iben Nielsen er udviklingskonsulent og projektleder i Trancit, hvor hun til dagligt beskæftiger sig med udvikling af projekter indenfor det socialfaglige område. Iben er uddannet socialformidler og trækker på mere end 25 års erfaring indenfor familie-, udsatte- og beskæftigelsesområdet. Iben har udarbejdet og implementeret flere sociale projekter, hvor hun ud fra en recovery-orienteret tilgang har afsøgt mulighederne for inklusion af udsatte ledige på arbejdsmarkedet.

Anders Brok Thomsen, er IPS konsulent og leder af Team IPS i Københavns Kommune – underviser i IPS metodens kerneelementer og tilgang samt videndele om praksiserfaringer med implementering og brug af IPS metoden i kommunalt regi.

375 kr.
Sted og startdato
Herlev: 24. oktober 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
24.10.2022 kl. 08:30 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Hvorfor skal vi arbejde med fokus på job og uddannelse for målgruppen i Socialpsykiatrien?
Oplæg og drøftelse
Pause
Job-First: At blive klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet
IPS konsulent fra Københavns Kommune: IPS metoden i kommunalt regi. Præsentation af metodetilgang, kerneelementer og konkrete praksiserfaringer.
Frokost
Erfaringer fra projekt ”Social Støtte”, hvor CTI er anvendt som metode til at understøtte, at borgere med andre problemer end ledighed opnår kontakt til arbejdsmarkedet
Pause
Erfaringerne fra BIP-projektet: Hvad virker i den beskæftigelsesrettede indsats
Drøftelse – hvordan kan vi bruge den nye viden i egen praksis og komme videre?
Afrunding og tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen