På dette kursus får deltagerne inspiration og konkrete praksiseksempler på hvordan aktiv deltagelse og medskabelse kan understøtte borgerens recovery. Byggende på erfaringer fra en række projekter omkring det at skabe fællesskaber i samarbejde mellem kommuner og civilsamfund ser vi på hvilke forudsætninger, der skal være på plads i samarbejdet med frivillige og foreninger for at deltagelse i fællesskabet bliver et skridt på recovery-vejen. Blandt andet med indsigt fra projekt Getting Back, et samarbejde mellem Huset for Psykisk Sundhed og Foreningen Outsideren.

Deltagerne indføres i recovery- og rehabiliteringsbegrebernes kobling til forbundethed med andre og det at være deltager i fællesskaber og praksisformer. Som inspiration får deltagerne en række konkrete praksiseksempler på at skabe bro til fællesskaber for personer, hvor psykiske lidelser spænder ben for livsudfoldelsen både i den fysiske og digitale verden. Inspirationer formidles via borgerfortællinger og fortællinger fra praktikere på film eller podcast og via underviserne. Deltagerne vil på kursusdagen arbejde på at koble og oversætte disse inspirationer til egen praksis.

 

Deltagernes udbytte

 • Et overblik over konkrete praksiserfaringer i Danmark
 • Indsigt i fællesskabers livsforandrende effekt for personer med psykiske lidelser
 • Tjekliste til rolle- og ansvarsfordeling i samarbejdet med frivillige
 • En projektmodel for at styrke samarbejdet i egen organisation

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

 • Christian Buskjær Christensen
 • Rikke Ø. Asmussen

Chefkonsulenter fra Substans-Konsulenthus

 • Marie Baad Holdt, partner og chefkonsulent i Ingerfair

  

400 kr.
Sted og startdato
Aalborg: 25. september 2024
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Komponent Aalborg, Gasværksvej 24, 3 sal, 9000 Aalborg
25. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud. Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:

 • Myndighed
 • Behandlingspsykiatrien
 • Jobcenteret
 • Civilsamfundet

  

Program

Velkomst og introduktion til læringspointer
Borgernes erfaringer med fællesskaber, ensomhed og aktiv deltagelse
Empowerment og forskellen på aktiv og passiv deltagelse
Pause
Forskningsbaseret viden om fællesskabers betydning for recovery og rehabilitering
Frokost
Konkrete praksiserfaringer fra Danmark - oplæg og videoklip
Introduktion til projektmodellen for udvikling af brobyggende fællesskaber og aktiv deltagelse
Pause og netværk
Projektmodellen kobles til konkrete praksisudfordringer på tværs af deltagernes erfaringer
Opsamling på dagens læringspointer og gode eksempler fra grupperne på videre udvikling af praksis
Evaluering
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen