Kurset inspirerer til, at deltagerne arbejder med ensomhed som noget der kan forebygges ved at ændre på det stigma og den positionering, der ligger i betegnelsen ensom. I stedet arbejdes med lige adgang og med at skabe arenaer for forskellige måder til og grader af forbundethed med andre.

 På kurset arbejdes med en bevægelse fra at se sociale tilbud som en afklarende og individuel proces henimod at se sociale tilbud som grobund for udvikling i fællesskaber. Bevægelsen tegnes op med praksisbeskrivelser og teoretiske tilgange fra Hilary Cottam og Birgit Valla og kobles til Social- og Boligstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering.

Kurset giver deltagerne en sundhedsfaglig introduktion til ensomhed og sammenhænge mellem psykisk sygdom og ensomhed, samt et recovery-orienteret perspektiv på ensomhed. Fra et forebyggelsesperspektiv beskrives, hvordan forskning viser, at forbundethed spiller en altovervejende rolle i menneskers muligheder, i at komme sig og leve meningsfyldte liv med psykisk sygdom.

 

Deltagernes udbytte 

En styrket viden om ensomhed set fra et sundhedsfagligt og recovery-orienteret perspektiv • Konkret inspiration til at arbejde forebyggende ved at ændre på roller og relationer og nye rammer for det at have tilbud i socialpsykiatrien • Konkrete nye handlemuligheder i egen praksis i forhold til at arbejde med ”radikal hjælp” introduceret gennem øvelser i social innovation.

Kurset afholdes af Substans-Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden. Kursustilbuddet administreres af Komponent – kommunernes udviklingscenter.

 

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 
 

 

Undervisere

  • Christian Buskjær Christensen, Chefkonsulent fra Substans Konsulenthus
  • Rikke Ø. AsmussenChefkonsulent fra Substans Konsulenthus

i samarbejde med

  • Leder af Grib København, Bjarke Solkjær
  • Holdleder i Team Mod på Livet, Christina Færch.
400 kr.
Sted og startdato
Odense: 4. oktober 2024
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
4. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere:

  • Myndighed
  • Behandlingspsykiatrien
  • Jobcenteret

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringsmål
Viden om ensomhed og recovery set med sundhedsbriller og recovery-orientering
Pause
Forebyggelse af ensomhed i egen praksis - gruppeøvelse. Social innovation - teori og praksis
Frokost
Fordybelse i egen praksis - opmærksomhedspunkter, det lykkes vi med og er stolte af, hvad tager vi med hjem
Pause
Forandring i egen praksis - som fremmer arbejdet med sociale relationer for borgeren
Pause
Opsamling, evaluering og afrunding
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen