Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.

Borgere i socialpsykiatrien er i særlig risiko for at ende i ensomhed og social isolation. Som fagfolk skal vi have viden om og redskaber til at håndtere ensomhed for at sikre et værdigt liv.

På dette kursus får du overblik over ensomhed og social isolation. Du får også en introduktion til konkrete metoder, der kan mindske oplevelsen af ensomhed hos borgerne, herunder Peer to Peer, Åben Dialog og Netværkskortet.

Kurset bygger på forskningsbaseret viden om ensomhed og social isolation og giver overblik over de risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, som er særligt forbundet med ensomhed.

Kurset giver desuden mulighed for delt refleksion mellem deltagerne, så du kan koble din egen praksis og erfaring på. Kurset er på grundniveau og kan tages af fagpersoner fra alle dele af socialpsykiatrien og relaterede arbejdsfelter.

Med dette videnskursus får du

  • Forskningsbaseret viden om ensomhed og social isolation
  • Viden om betydningen af sociale relationer og risiko-, beskyttelses- og vedligeholdelsesfaktorer i forhold til ensomhed
  • Forståelse af recovery som afsæt for ensomhedsforebyggende tiltag
  • Inspiration til at inddrage civilsamfundsindsatser og kendskab til relevante udviklingsprojekter
  • Introduktion til konkrete tilgange og redskaber, du kan gå videre med
  • En opfølgningspakke med relevant litteratur og øvelser, som kan omsættes i din hverdag

Et kursus fra Socialstyrelsen

Kurset afholdes af Kursuscenter Sputnik for Socialstyrelsen. Kurset indgår i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kursustilbuddet administreres af Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Underviser

Gunnar Dehn

lærer og VISO-specialist med efteruddannelse i ledelse og specialpædagogik. Pædagogisk konsulent i Kursuscenter Sputnik. Specialiseret i unge voksne, der isolerer si

375 kr.
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Odense, Phønix, Schacksgade 39, 5000 Odense C
02.11.2022 kl. 08:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kurset er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2022 med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker undervisning, materialer og forplejning. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

 

Kursets målgruppe er ledere og medarbejdere, som arbejder i socialpsykiatrien. Det gælder både medarbejdere i forvaltningen og i de sociale tilbud. Derudover kan kurset være relevant for ledere og medarbejdere blandt de centrale samarbejdspartnere som eksempelvis behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller det kommunale sundhedspersonale.

Program

Kaffe, te og brød
Velkomst og præsentation
Formiddagens program
Forskning og viden om ensomhed
Hvad er ensomhed og hvem føler sig ensomme?
Fællesskabets betydning og social deltagelse.

Risikofaktorer, vedligeholdende faktorer og beskyttelsesfaktorer.

Redskaber til forebyggelse af ensomhed
- Åben dialog
- Peer-to-peer
- Netværkskortet
- Mulighed for at afprøve metoderne.

Der lægges pauser ind i programmet
Frokost
Eftermiddagens program
Styrkelse af fællesskaber og brug af civilsamfundet, herunder introduktion til ABC-modellen og Livshistoriefortællinger.

Rammer, etik og hverdagens krydspres i arbejdet med ensomhed.
Hvor kommer nej’et fra hos mennesker, der isolerer sig?

Casearbejde i grupper.
Overblik over udviklingsinitiativer og litteratur

Der lægges pauser ind i programmet.
Opsamling og afrunding
Kurset slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen