Dette kursus inviterer deltagerne indenfor i en forskningsbaseret, metodisk og lovgivningsmæssig forståelse af, hvorfor og hvordan livet med job og uddannelse er en integreret del den sociale indsats og ikke blot et slutmål for processen. Kurset er praksisvendt og inspirerer med konkrete greb til, hvordan beskæftigelsesindsatser, recovery-orienteret støtte og psykiatrisk behandling går hånd i hånd.

Social- og Boligstyrelsens definition af recovery-orienteret rehabilitering og præciseringen af 8 principper for udvikling af praksis kobles til forskningsbaseret viden om, hvad der fremmer muligheden for at opnå job og uddannelse for personer med psykiske lidelser og sociale udfordringer. Med afsæt i lovgivningen på områderne og faglig praksis beskrives ligheder og forskelle i de faglige domæner, og hvordan der er behov for at faglige logikker og indsatser kan samordne sig for at opnå forandring for borgerne. Deltagerne introduceres til en række metoder og konkrete ingredienser, der får beskæftigelse, psykiatrisk behandling og recovery-orienteret støtte til at gå hånd i hånd.

 

Deltagernes udbytte

  • En oversigt over opmærksomhedspunkter ved koordinering i et tværfagligt samspil mellem psykiatrisk behandling, beskæftigelse og socialpsykiatrisk støtte
  • Greb til at håndtere den tværfaglige gode dialog og inddragelse med borgerne ud fra en model til multiteoretisk praksis
  • Indsigt i forskellige samarbejdsmodeller, der sammentænker indsatser omkring beskæftigelse, behandling og kommunes tilbud på socialområdet  

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen.

Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kursustilbuddet  administreres af Komponent – Kommunernes udviklingscenter. 

 

Undervisere

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget indholdet. Hovedunderviser på dagen kan være: 

  • Christian Buskjær, Chefkonsulent i Substans 
  • Susie Skov Nørregård, konsulent i Væksthuset 
  • Tinnea Prilvang, konsulent i Væksthuset 
400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se alle dage og tidspunkter
Komponent Aarhus, Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
30.03.2023 kl. 09:00 - kl. 15:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:

 

  • Myndighed
  • Behandlingspsykiatrien
  • Jobcenteret   

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspointer
Recovery og rehabilitering i den aktive beskæftigelsesindsats
Viden om indikatorer, der fremmer mennesker forbundethed med job og uddannelse koblet til recovery-orienteret rehabilitering
Pause og netværk
Fortællinger fra borgere og praktikere om forløb med parallelle indsatser
Sammenfald og brydninger
Social- og beskæftigelsesområdets logikker beskrevet ud fra lovgivningens formålsbestemmelser og med kerneopgavefortællinger fra praktikere på film
Frokost
Sådan går beskæftigelse, psykiatrisk behandling og recovery-orienteret støtte hånd i hånd
Inspirationer fra IPS og CTI samt konkrete indsatser fortalt af praktikere og borgere på film.

Korte oplæg og gruppedrøftelser.
Pause og netværk
Tværfaglige dialoger og indsatsplaner
Introduktion til og afprøvning af en model for håndtering af åbne dialoger i det tværfaglige netværk, når der er forskellige faglige holdninger til for eksempel tempo, fokus, prioriteringer, involvering og samskabelse.
Målgrupper og udvikling af sammenhængende tilbud
Med afsæt i hovedindsatslovens kald på sammenhængende tilbud, arbejder deltagerne i grupper på ny eller parallelle indsatsformer i egen praksis.
Opsamling på læringspointer og evaluering
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
Rikke Asmussen
Chefkonsulent | Substans Konsulenthus
Rikke Asmussen