På dette kursus får deltagerne viden om og inspiration til, hvordan vejen til job og uddannelse bliver en integreret del af den sociale indsats og ikke blot et slutmål for processen. Kurset er praksisvendt og inspirerer med konkrete greb til, hvordan beskæftigelsesindsatser, recovery-orienteret støtte og psykiatrisk behandling går hånd i hånd.

På kurset fokuserer vi på metoder til arbejdet med job og uddannelse. Vi kobler de 8 principper for recovery-orienteret rehabilitering til forskningsbaseret viden om, hvad der fremmer muligheden for at opnå job og uddannelse for personer med psykiske lidelser og sociale udfordringer.

Du får viden om betydningen af den professionelles tro på borgerens chance for job og uddannelse. Du får inspiration til konkrete virksomhedsrettede indsatser og indblik i forskning om arbejdsgivernes perspektiv. Vi kommer omkring velafprøvede og virksomme metoder som IPS og CTI, og gode metoder til koordinering i komplekse sager.

Kurset er tilrettelagt som en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser og deltagernes faglighed og hverdag inddrages i undervisningen.

 

Deltagernes udbytte

 • Inspiration til hvordan sociale indsatser kan bygge bro til job og uddannelse for borgere med komplekse problemer
 • Greb til samtaler der fremmer din og borgerens tro på et liv med beskæftigelse eller uddannelse
 • En model til multimodal kommunikation i arbejdet med borgeren
 • Indsigt i forskellige samarbejdsmodeller, der sammentænker indsatser omkring beskæftigelse, behandling og kommunens tilbud på socialområdet 

 

Målgruppe 

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra:

 • Myndighed
 • Behandlingspsykiatrien
 • Jobcenteret   

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden. Kursustilbuddet administreres af Komponent – kommunernes udviklingscenter.

 

Undervisere

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget til indholdet. Hoved underviser på dagen kan være: 

 • Christian Buskjær, Chefkonsulent i Substans 
 • Susie Skov Nørregård, konsulent i Væksthusets Kompetencecenter 
 • Tinnea Prilvang, konsulent i Væksthusets Kompetencecenter
400 kr.
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
10. september 2024 kl. 8.30 - kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.

Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:

 

 • Myndighed
 • Behandlingspsykiatrien
 • Jobcenteret   

Program

Velkomst og introduktion til dagens læringspointer
Recovery og rehabilitering i den aktive beskæftigelsesindsats
Viden om indikatorer, der fremmer mennesker forbundethed med job og uddannelse koblet til recovery-orienteret rehabilitering
Pause og netværk
Fortællinger fra borgere og praktikere om forløb med parallelle indsatser
Sammenfald og brydninger
Social- og beskæftigelsesområdets logikker beskrevet ud fra lovgivningens formålsbestemmelser og med kerneopgavefortællinger fra praktikere på film
Frokost
Sådan går beskæftigelse, psykiatrisk behandling og recovery-orienteret støtte hånd i hånd
Inspirationer fra IPS og CTI samt konkrete indsatser fortalt af praktikere og borgere på film.

Korte oplæg og gruppedrøftelser.
Pause og netværk
Tværfaglige dialoger og indsatsplaner
Introduktion til og afprøvning af en model for håndtering af åbne dialoger i det tværfaglige netværk, når der er forskellige faglige holdninger til for eksempel tempo, fokus, prioriteringer, involvering og samskabelse.
Målgrupper og udvikling af sammenhængende tilbud
Med afsæt i hovedindsatslovens kald på sammenhængende tilbud, arbejder deltagerne i grupper på ny eller parallelle indsatsformer i egen praksis.
Opsamling på læringspointer og evaluering
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MASA1500x920_webfokus_ini.png
Koordinator
Malene Saron
Christian Buskjær Christensen
Chefkonsulent
Christian Buskjær Christensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator | På barsel
Sarah Reintoft Henriksen