På dette kursus får deltagerne viden om og inspiration til, hvordan vejen til job og uddannelse bliver en integreret del af den sociale indsats og ikke blot et slutmål for processen. Kurset er praksisvendt og inspirerer med konkrete greb til, hvordan beskæftigelsesindsatser, recovery-orienteret støtte og psykiatrisk behandling går hånd i hånd.

På kurset fokuserer vi på metoder til arbejdet med job og uddannelse. Vi kobler de 8 principper for recovery-orienteret rehabilitering til forskningsbaseret viden om, hvad der fremmer muligheden for at opnå job og uddannelse for personer med psykiske lidelser og sociale udfordringer.

Du får viden om betydningen af den professionelles tro på borgerens chance for job og uddannelse. Du får inspiration til konkrete virksomhedsrettede indsatser og indblik i forskning om arbejdsgivernes perspektiv. Vi kommer omkring velafprøvede og virksomme metoder som IPS og CTI, og gode metoder til koordinering i komplekse sager.

Kurset er tilrettelagt som en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser og deltagernes faglighed og hverdag inddrages i undervisningen.

 

Deltagernes udbytte

 • Inspiration til hvordan sociale indsatser kan bygge bro til job og uddannelse for borgere med komplekse problemer
 • Greb til samtaler der fremmer din og borgerens tro på et liv med beskæftigelse eller uddannelse
 • En model til multimodal kommunikation i arbejdet med borgeren
 • Indsigt i forskellige samarbejdsmodeller, der sammentænker indsatser omkring beskæftigelse, behandling og kommunens tilbud på socialområdet 

 

Målgruppe 

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartnere fra:

 • Myndighed
 • Behandlingspsykiatrien
 • Jobcenteret   

 

Et kursus fra Social- og Boligstyrelsen

Kurset afholdes af Substans Konsulenthus for Social- og Boligstyrelsen. Kurset indgår i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien. Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. I recovery-orienteret rehabilitering er der fokus på at støtte borgerne i at leve så meningsfulde og selvstændige liv som muligt med udgangspunkt i deres egne håb, ønsker og drømme for fremtiden. Kursustilbuddet administreres af Komponent – kommunernes udviklingscenter.

 

Undervisere

Undervisningen varetages af et hold af undervisere, som har bidraget til indholdet. Hoved underviser på dagen kan være: 

 • Christian Buskjær, Chefkonsulent i Substans 
 • Susie Skov Nørregård, konsulent i Væksthusets Kompetencecenter 
 • Tinnea Prilvang, konsulent i Væksthusets Kompetencecenter
Varighed: 1 Dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Online via Zoom
6. februar 2024 kl. 9.00 - kl. 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Kursustilbuddet er finansieret af Social- og Boligstyrelsens grundbevilling. Det koster 400kr. ekskl. moms at deltage på de regionale videnskurser, som dækker lokaleleje og forplejning. Det er gratis at afholde videnskurset i egen organisation. Tryk på ‘Hold forløbet på din arbejdsplads’ for at ansøge om et videnskursus til dit tilbud.
Er du i målgruppen?

Ledere og medarbejdere i socialpsykiatriske tilbud.

Kurset kan desuden være relevant for samarbejdspartner fra:

 

 • Myndighed
 • Behandlingspsykiatrien
 • Jobcenteret   

Program

Velkomst og introduktion til læringspointer
Borgernes erfaringer med fællesskaber, ensomhed og aktiv deltagelse
Empowerment og forskellen på aktiv og passiv deltagelse
Pause
Forskningsbaseret viden om fællesskabers betydning for recovery og rehabilitering
Frokost
Konkrete praksiserfaringer fra Danmark - oplæg og videoklip
Introduktion til projektmodellen for udvikling af brobyggende fællesskaber og aktiv deltagelse
Pause og netværk
Projektmodellen kobles til konkrete praksisudfordringer på tværs af deltagernes erfaringer
Opsamling på dagens læringspointer og gode eksempler fra grupperne på videre udvikling af praksis
Evaluering
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Sarah Reintoft Henriksen
Koordinator
Sarah Reintoft Henriksen
Rikke Asmussen
Chefkonsulent | Substans Konsulenthus
Rikke Asmussen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen