Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Læringsdag om styring på ældreområdet: Ydelsespakker giver mere frihed til medarbejderne
Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet, så den i højere grad understøtter brug af faste, tværfaglige og/eller selvstyrende teams? På denne læringsdag får du viden om, hvordan en styringsmodel baseret på ydelsespakker kan konstrueres...
Startdato
8. november 2023
Sted
Odense
Miljøvurderingsloven – jura og praksis
Siden 2017 har der været krav om miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som fordrer en samlet koordineret myndighedsindsats indenfor plan-, miljø-, natur- og vejområdet.
Startdato
8. november 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
100 meter mester i tilbagebetalingskrav - kontanthjælp
Må vi gøre dig til kommunal 100 meter mester i opkrævning af kontanthjælpskrav?
Startdato
8. november 2023, 21. november 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Vederlagsreglerne
Få styr på reglerne, så kommunens politikere får de rigtige vederlag.
Startdato
8. november 2023
Sted
Randers
Varighed
1 dag
Do's & Dont's - Sundhedsjura for lægesekretærer
Sidder du også tit i situationer hvor du er i tvivl om hvordan du bedst varetager patientens interesser som lægesekretær, samtidig med der også er et arbejde der forventes udført?
Startdato
8. november 2023
Sted
Online
Varighed
2 timer
Videnskursus om kvalitet i anbragte børn og unges hverdagsliv - forebyggelse af voldsomme situationer
Få ny viden, der kan forbedre børn, unge og personalets trivsel på opholdssteder og døgninstitutioner. Få styrket din viden fra forskning og praksis om en forebyggende og inddragende tilgang til at forebygge voldsomme situationer og magtanvendelser p...
Startdato
8. november 2023, 6. marts 2024, 8. maj 2024...
Sted
Online
Varighed
2,5 time - 2 timer- 2 timer
Er du den erfarne medarbejder i arbejdet med kommunens indsats mod socialt bedrageri?
Få lejlighed til at sidde sammen med mange andre erfarne kontrolmedarbejdere, så dit netværk bliver større og du samtidig bliver klædt på indenfor meget specifikke emner?
Startdato
9. november 2023
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen
Med kurset klædes deltagerne på til rollen og opgaven som myndighed i et recovery-orienteret perspektiv på rehabilitering. Fokus er på borgerinddragelse og at være ’myndiggørende myndighed’.
Startdato
9. november 2023, 9. januar 2024, 18. april 2024...
Sted
Aarhus, Kolding, Herlev...
Varighed
1 Dag
Den Offentlige Projektlederuddannelse®
Bliv klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.
Startdato
13. november 2023, 30. januar 2024, 31. januar 2024
Sted
Aalborg, Herlev, Aarhus
Varighed
4 x 2 dage. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Psykologi og kommunikation
Få udviklet dine personlige og faglige kompetencer inden for psykologi og kommunikation, så du kan forstå hvorfor borgere og kolleger agerer, som de gør.
Startdato
november 2023, april 2024
Sted
Odense, Kolding, Aabenraa...
Varighed
8 undervisningsgange og 2 læringsgruppedage.
Få succes med at fastholde og udvikle dine seniormedarbejdere
- Et kursus til dig som leder, hvor du får løsninger til at fastholde og udvikle jeres arbejdskraft med særligt fokus på seniormedarbejderne!
Startdato
13. november 2023
Sted
København
Varighed
1 dag
Online forløb: Prioritering og planlægning af din tid, som ansat i det offentlige
Kompetencer til dig - når tiden er en vigtig faktor
Startdato
13. november 2023
Sted
Online
Varighed
2 dage
Økonomikonsulentens årsmøde 2023
Komponent inviterer igen i år til Økonomikonsulentens Årsmøde, hvor der stilles skarpt på de nyeste tendenser i kommunernes økonomistyring. Formålet med årsmødet er at styrke de kommunale økonomikonsulenters kompetencer og viden om aktuelle kommunalø...
Startdato
13. november 2023
Sted
Nyborg
Varighed
2 dage
Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
Ved siden af læreren og lederen står skolesekretæren og udgør et fundament på skolen!
Startdato
13. november 2023
Sted
Fredericia
Varighed
2,5 dag
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Reglerne om flytning uden samtykke berører mange mennesker og er relevante for alle kommuner, men sagernes kompleksitet og praktiske håndtering giver udfordringer. Der er mange bolde i luften på samme tid, omfattende dokumentationskrav og en vanskeli...
Startdato
3. november 2023, 14. november 2023
Sted
Aarhus, Afholdes hos kunden
Byggesagsbehandling - kontrol og service (modul 2)
Når service, samarbejde og myndighedsbehandling skal forenes.
Startdato
14. november 2023, 23. april 2024
Sted
Nyborg, Fredericia
Varighed
3 dage
Grundlæggende kommunalfuldmagt
Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.
Startdato
14. november 2023
Sted
Randers
Varighed
1 dag
Entreprenørledelse i 1. række
En uddannelse for dig som arbejder i 1. række indenfor Drift og Service.  
Startdato
15. november 2023
Sted
Fredericia
Varighed
6 dage
Indkøb af socialfaglige ydelser og indsatser (forhandling)
Hvordan bliver socialfaglige ydelser egentlig prissat? Og hvordan kan både faglighed og økonomi lægges til grund for en afgørelse? Hvordan ved jeg, hvilken ydelse vi skal købe? Hvad skal en kontrakt indeholde? Har du stillet dig selv et eller flere a...
Startdato
15. november 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Onlinekursus i det sundhedsfaglige tilsyn
Få viden om lovgivningen bag og metoder til den gode forberedelse til det sundhedsfaglige tilsyn. Et kursus for ledere og konsulenter med ansvar for den sundhedsfaglige kvalitet i kommunerne.
Startdato
15. november 2023
Sted
Online
Varighed
1 dag
Videnskursus om bekymrende skolefravær
Få nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, metoder til opsporing og afdækning samt konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.
Startdato
15. november 2023, 1. februar 2024, 14. august 2024...
Sted
Aalborg, Aarhus, Odense...
Varighed
1 dag
KL's MiljøJurauddannelse - Hold Y
KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2023. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne
Startdato
15. november 2023
Sted
Korsør
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser? På dette kursus får du viden om, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vansk...
Startdato
15. november 2023, 27. februar 2024, 16. april 2024...
Sted
Aarhus, Online, Herlev...
Varighed
1 Dag
Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?
Startdato
15. november 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen