Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet
Er du nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres, så de bedst muligt understøtter din kommunes politiske og faglige visioner? Og ønsker du at blive klogere på, hvordan eksisterende modeller kan tilpasses eller hvor...
Startdato
30. maj 2024
Sted
Herlev
Handicap 2024 - hverdagsliv og livskvalitet
Social- og Boligstyrelsen og Komponent holder d. 30 maj konference om voksen-handicapområdet!
Startdato
30. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Kend din Forvaltningsret - og gør din hverdag nemmere
Læringsdag i forvaltningsretten – med fokus på de mest centrale emner. Vi udbyder forløbet både åbent for alle, men også som et særligt tilpasset forløb til egen kommune eller afdeling - læs mere herunder.
Startdato
3. juni 2024, 10. december 2024
Sted
København, Aarhus
Varighed
1 dag
AI: Train the trainer
Ansatte i kommunerne, der skal lære andre op i brugen af generativ kunstig intelligens, har en afgørende rolle i at udvikle og styrke deres kollegers kompetencer. At få træning i effektive undervisnings- og formidlingsmetoder åbner op for en bredere ...
Startdato
4. juni 2024, 23. oktober 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Datavisualisering – sådan tager du præsentationen af dine hverdagsdata til helt nye højder
Anja fik kompetencer til datavisualisering, og du drømmer ikke om hvad der så skete….! Men ikke bare på endnu et Excel-kursus for begyndere...!
Startdato
4. juni 2024, 5. september 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1,5 dag
VUM 2.0 og FFB for udfører og leverandør
VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber set fra udførersiden – hvad er det, hvorfor skal vi det og hvordan? Hvordan kan metoden løfte fagligheden og kvaliteten af samarbejdet med borger og myndighed? Bliv klogere på arbejdet i praksis med de dele af VUM 2...
Startdato
4. juni 2024
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Fagligt forum for offentlig procesledelse og facilitering
Arbejder du med procesledelse og facilitering? Bliv medlem af fagligt forum og få inspiration til klogt, kreativt og kompetent procesarbejde i kommunal og regional praksis. Fire virtuelle møder, adgang til videndelingsplatform og mulighed for sparrin...
Startdato
4. juni 2024
Sted
Online
Varighed
Der er fire onlinemøder i forummet. Hvert møde varer 3 timer.
Retskildesøgning – en svunden dyd?
Her er kurset til dig der ønsker at blive en haj til Retskildesøgning.
Startdato
4. juni 2024
Sted
Online
Varighed
1 dag
Mellemkommunal refusion – udvidet
Ønsker du at få input til alt, hvad der rører sig, af nye problemstillinger på det mellemkommunale område? På denne temadag får du indblik i og overblik over den nyeste praksis ved Ankestyrelsen, som måske endda ikke er offentliggjort endnu, samt den...
Startdato
6. juni 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Skriv bedre sagsfremstillinger
Lær at skrive gode sagsfremstillinger, så kommunens politikere kan træffe beslutninger på et veloplyst grundlag. Kursus med fokus på at skrive kort, klart og levende, få det politiske frem og de dilemmaer, der kan opstå.
Startdato
6. juni 2024, 23. oktober 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede
Kurset har til formål at give dig et stærkt juridisk fundament i dit daglige arbejde med behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler. Dit kendskab til lovgivningen, både sagsbehandlingsreglerne og § 112, skal fungere som et stillads, du kan ...
Startdato
10. juni 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Onlinekursus i det sundhedsfaglige tilsyn
Få viden om lovgivningen bag og metoder til den gode forberedelse til det sundhedsfaglige tilsyn. Et kursus for ledere og konsulenter med ansvar for den sundhedsfaglige kvalitet.
Startdato
10. juni 2024
Sted
Online
Varighed
1 dag
Vidensdag om faglighed på socialområdet for medarbejdere og faglige ledere
Vidensdag om faglig udvikling på det specialiserede socialområde for voksne
Startdato
10. juni 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Bliv skarp på retskraftsvurderingen og undgå at kommunens penge forsvinder ud i den blå luft
Styrk den kommunale opkrævningsopgave når det handler om forældelse og bortfald.
Startdato
11. juni 2024
Sted
Online
Varighed
3 x 3 timer
Læringsdag om styring på ældreområdet: Ydelsespakker giver mere frihed til medarbejderne
Overvejer din kommune at ændre styringen på ældreområdet, så den i højere grad understøtter brug af faste, tværfaglige og/eller selvstyrende teams? På denne læringsdag får du viden om, hvordan en styringsmodel baseret på ydelsespakker kan konstrueres...
Startdato
12. juni 2024
Sted
Odense
AI: Nye opgaver - hvad ændrer sig?
Kom og mød Bent Dalager - som fortæller om mødet mellem mennesker og maskiner i det kommunale Danmark
Startdato
12. juni 2024, 26. september 2024
Sted
Online
Varighed
2 timer
Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser
Søger du et værdifuldt ledernetværk, hvor du kan spejle dine erfaringer i andres og hvor du kan få ny inspiration til faglig ledelse? Vi mødes to gange om året.
Startdato
12. juni 2024
Sted
Flere steder
Varighed
2 årlige møder
Moms – momsrefusionsordningen
Forstå momsrefusionsordningen fra A-Z og bliv en haj til at anvende momsrefusionsreglerne i din kommune.
Startdato
13. juni 2024
Sted
Odense
Barnets lov og hjælpemidler, bil og boligindretning
Har du styr på alle nye lovgivningsmæssige detaljer i samspillet mellem Barnets lov, hjælpemidler, bil og boligindretning? Ved du hvad det betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med barn og forældre? Det kan du få viden om på dette kursus!
Startdato
13. juni 2024
Sted
Aarhus
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
17. juni 2024, 5. september 2024
Sted
Herlev, Afholdes hos kunden
Varighed
1 dag
Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete eksempler på samarbejdsformer. Psykiske vanskeligheder og samtidigt ...
Startdato
18. juni 2024, 10. september 2024, 10. december 2024
Sted
Aarhus, Kolding, Online
Varighed
1 Dag
Bliv kontorets bedste til dagtilbudslovens §93 og krav efter §93a
Sidder du med bevilling af økonomisk fripladstilskud og vil forstå opkrævningsdelen ? Eller arbejder du i Opkrævningsafdelingen og vil forstå hvordan og hvorfor kravene opstår i fagafdelingen, så er dette kursus lige noget for dig
Startdato
18. juni 2024
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Kursus i alt om husleje- og beboerklagenævn
Få en grundig gennemgang af lovgivningen omkring sagsbehandling og de væsentligste sagstyper i sådanne nævn. Så du kan yde en professionel og effektiv sekretariatsbetjening og nævnsbehandling.
Startdato
18. juni 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Organisation og metode – korte undervisningsdage, længere forløb
Her øger du din faglige viden om, hvordan organisationer fungerer og udvikles.
Startdato
august 2024
Sted
Online
Varighed
På grund af de kortere undervisningsdage er der 17 undervisningsgange på modulet
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen