Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - Forandret virkelighedsopfattelse
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med forandret virkelighedsopfattelse? Så er dette videnskursus noget for dig. Du får en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med psykoselidelser. Flere mennesker lever med psykiske vanskelighede...
Startdato
3. maj 2023, 5. september 2023, 3. oktober 2023
Sted
Herlev, Aarhus, Odense
Varighed
1 Dag
Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - grundlæggende
Regeringen har sat et mål på 70 pct. CO2-reduktion i 2030 og det er i høj grad energiområdet der skal lede vejen.
Startdato
3. maj 2023, 6. september 2023
Sted
Kursussted ikke fastlagt
Varighed
1 dag
Arbejdsgangsanalyse af administrative processer
Omlægning af arbejdsgange er en del af hverdagen for mange - kom og lær de grundlæggende principper for, hvordan en administrativ arbejdsgang kan analyseres og redesignes.
Startdato
4. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Grunduddannelse i den motiverende samtale med unge (MI)
Arbejder du med unge der er frafaldet uddannelsessystemet, eller har en historik med afbrudte uddannelsesforløb? Hjælper du unge med at skabe forandringer, genvinde troen og motivationen for uddannelse eller job?
Startdato
8. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
2 x 2 dage
Mundtlig formidling er et håndværk
På dette kursus får du redskaber til, viden om og træning i mundtlig formidling. Gennem 5 centrale nedslag bygger vi en sund og brugbar værktøjskasse, der øver din påvirkningskraft, når du kommunikerer. Færdighederne giver dig større overskud i di...
Startdato
9. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Lær KIT-metoden til arbejdet med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier
Arbejder du med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier? Og mangler du den rette viden og værktøjer, hvormed du kan gøre en væsentlig forskel for disse børn og familier?
Startdato
9. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Ledelse af psykisk arbejdsmiljø og psykologisk tryghed
Med afsæt i Arbejdsmiljølovgivningens bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø fra september 2020, har Komponent skræddersyet tre dage, der klæder dig på til at forstå og handle på vigtigheden af et godt psykosocialt arbejdsmiljø for medarbejdere, der ...
Startdato
9. maj 2023
Sted
Odense
Varighed
3 dage
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering
Videnskurset er målrettet den mere erfarne medarbejder, som ønsker en grundig indføring i recovery-orienteret rehabilitering. Kurset giver en forståelse for hvorfor recovery-orienteret rehabilitering er en faglig re-orientering og hvorfor der er beho...
Startdato
9. maj 2023, 12. september 2023, 7. november 2023
Sted
Odense, Herlev, Aarhus
Varighed
1 Dag
Kattegat Kommune – og den kommunale opkrævning gentænkt
...når du vil styrke både din viden og dit netværk.
Startdato
9. maj 2023, 26. september 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113
Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet
Startdato
10. maj 2023, 31. august 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Bliv skarp på juraen i nær-akutte og akutte sager på det specialiserede børn- og ungeområde
Håndterer du nær-akutte og akutte sager? Bliver du i tvivl om hvornår du kan anvende undtagelsesbestemmelserne eller hvordan du skal inddrage, partshøre eller afholde børnesamtaler i akutte sager?
Startdato
10. maj 2023
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Budget- og regnskabssystem for kommuner
Vil du vide mere om det kommunale budget- og regnskabssystem (den gule bibel), så du bliver bedre til at sætte ind der, hvor økonomistyringen kan blive endnu mere effektiv? Så er dette kurset for dig!
Startdato
10. maj 2023
Sted
Herlev
Varighed
2 dage
Fælles Sprog III
Åbent kursus eller hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FSIII)
Startdato
10. maj 2023, 5. oktober 2023
Sted
Odense
Få styr på reglerne i danskuddannelsesloven
Forstå lovgivningen, så du kan give borgeren det rigtige tilbud. Kursus med fokus på intentionerne bag og indholdet i de seneste lovændringer, og hvordan de kan udmøntes i god praksis.
Startdato
11. maj 2023
Sted
Odense
Temadag: Almene ældreboliger - administration og drift
Fokusområder på temadagen i 2023: Fælleslokaler - Fritvalgsordninge - Flytning af lejere - Støttede arealer i ældre/plejeboliger og erhvervsarealer
Startdato
11. maj 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Grundlæggende kommunalfuldmagt
Få overblik over kommunalfuldmagtens grundprincipper og få redskaber til at besvare konkrete spørgsmål, du støder på i din dagligdag.
Startdato
11. maj 2023
Sted
København
Varighed
1 dag
Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Kurset inspirerer til, at deltagerne arbejder med ensomhed som noget der kan forebygges ved at ændre på det stigma og den positionering, der ligger i betegnelsen ensom. I stedet arbejdes med lige adgang og med at skabe arenaer for forskellige måder t...
Startdato
31. marts 2023, 12. maj 2023, 8. september 2023...
Sted
Herlev, Aarhus, Kolding...
Varighed
1 Dag
Direktionsforløb 2023 - Kommunestyret 2030
Hvad betyder forandringerne for kommunernes vilkår og muligheder, for samfundskontrakten mellem den offentlige sektor og borgerne og for samspillet mellem politikere og forvaltningen?
Startdato
15. maj 2023
Sted
Viborg
Varighed
12-12 forløb + opfølgningsdag
Indkøb af socialfaglige ydelser og indsatser
Hvordan bliver socialfaglige ydelser egentlig prissat? Og hvordan kan både faglighed og økonomi lægges til grund for en afgørelse? Hvordan ved jeg, hvilken ydelse vi skal købe? Hvad skal en kontrakt indeholde? Har du stillet dig selv et eller flere a...
Startdato
16. maj 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - angst, depression, stressbelastning og PTSD
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med angst, depression, stress eller PTSD? På dette kursus får du viden om hvad det vil sige at leve disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vanskeligheder. Mange kan komme sig, hvis de ...
Startdato
16. maj 2023, 13. september 2023, 11. oktober 2023
Sted
Kolding, Herlev, Odense
Varighed
1 Dag
Aktindsigt
Bliv skarp på hvordan du håndterer aktindsigtssager og undgår fejl.
Startdato
16. maj 2023
Sted
Vejle
Varighed
1 dag
Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
16. maj 2023
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Hygiejnekoordinator - Lær at undervise nøglepersoner i kommunal infektionshygiejne
Har du som hygiejneansvarlig til opgave at sikre kompetenceudvikling af nøglepersoner? Dette kursus klæder dig på til at oversætte hygiejnefaglighed til undervisning og anvendelse i organisationen.
Startdato
16. maj 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Mellemkommunal refusion – udvidet
Sidder du med vanskelige mellemkommunale sagstyper? På denne temadag får du indblik i og overblik over de vanskelige regler og forhold, som er gældende i forskellige udvalgte sags- og problemtyper.
Startdato
17. maj 2023
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen