Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Specialemodul (15 ECTS)
Modulet kvalificerer dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisnær ledelsesproblemstilling relateret til ledelse i din organisatoriske og ledelsesmæssige kontekst.
Startdato
juli 2023, august 2023
Sted
Aalborg, Herlev
Varighed
3 undervisningsgange, 1 synopsisdag, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Tværgående ledelse (5 ECTS)
Her får du teorier og metoder, så du kan styrke det tværgående ledelsessamarbejde. Du lærer bl.a., hvordan du bygger bro mellem faglige siloer, og hvordan du skaber en stærkere tværgående samarbejdskultur.
Startdato
august 2023
Sted
Herlev
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Kommunikation og formidling – korte undervisningsdage, længere forløb
Er du i tvivl om, hvordan du skal kommunikere? Oplever du, at det er svært at formulere et budskab, så modtageren forstår dig? Så er modulet Kommunikation og Formidling noget for dig.
Startdato
august 2023
Sted
Aalborg
Varighed
På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet 17 undervisningsgange
Konflikthåndtering på arbejdspladsen – korte undervisningsdage, længere forløb
I det moderne arbejdsliv er konflikter et vilkår. Lær at se konflikter som en udfordring, der kan håndteres, og som en mulighed for udvikling.
Startdato
august 2023
Sted
Aalborg
Varighed
17 undervisningsgange
Forvaltning i kommuner og regioner – korte undervisningsdage, længere forløb
Hvordan er den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.
Startdato
august 2023
Sted
Online
Varighed
På grund af de kortere undervisningsdage varer forløbet længere end de normale 10 dage
Alle 3 obligatoriske moduler – Kommunom
Tilmeld dig alle tre obligatoriske moduler samlet og opnå rabat. Modulerne gennemføres på et år Du kan se udbytte og indhold på de enkelte moduler.
Startdato
august 2023, januar 2024
Sted
Odense, Kolding, Aabenraa...
Varighed
3 x 10 undervisningsgange, forløber over 1 år.
Forvaltning i kommuner og regioner
Hvordan er den offentlige sektor og det politiske system opbygget, og hvilke lovmæssige bestemmelser og forvaltningsretlige principper gælder.
Startdato
august 2023, januar 2024
Sted
Odense, Kolding, Aabenraa...
Varighed
10 undervisningsgange, undervisning 1 gang om ugen.
Det personlige lederskab og forandring - online (10 ECTS)
Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde - online?
Startdato
august 2023
Sted
Online
Varighed
8 undervisningsdage
Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
Vil du udvikle dig som leder – både fagligt og personligt? Vil du blive stærkere og skarpere på dig selv som leder i håndteringen af komplekse ledelsesopgaver på din egen måde?
Startdato
august 2023
Sted
Herlev, Aalborg
Varighed
8 dage
Ledelse uden formelt personaleansvar
Du er ikke leder – men du udøver ledelse hver dag, når du prioriterer og koordinerer hverdagens opgaver. Der er stadig få ledige pladser på holdet i marts.
Startdato
8. marts 2023, 15. august 2023, 28. november 2023
Sted
Roskilde, Kursussted ikke fastlagt, Middelfart
Varighed
3 dage
Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS) - for ledere uden formelt personaleansvar
At lede uden at være formel leder
Startdato
august 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
8 undervisningsdage, 4-5 læringsteamdage, 1 vejledningsdag og eksamen
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker, hvor der er brug for at skabe forandring- af adfærd eller måske livsstilændringer?
Startdato
august 2023
Sted
Herlev, Aalborg
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Afgangsprojekt
Som afslutning på din Kommunom- eller Sundhedskommunomuddannelse skal du skrive et Afgangsprojekt.
Startdato
august 2023, januar 2024
Sted
Kolding, Ringsted, Herlev...
Fremtidens administrative medarbejder på børne- og ungeområdet
Et modul designet til dig, som er administrativ medarbejder på børne- og ungeområdet. På modulet får du forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen...
Startdato
august 2023, januar 2024
Sted
Online
Varighed
10 undervisningsgange, undervisning 1 gang om ugen. Undervisningen er 100% online.
Den digitalt bevidste medarbejder
Bliv klogere på hvad der kræves som digitalt bevidst medarbejder, så du kan matche de kompetencer din organisation efterspørger om digital adfærd og retmæssige krav ift. Databeskyttelsesforordningen
Startdato
august 2023
Sted
Online
Varighed
10 dage
Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.
Startdato
20. august 2023
Sted
Aalborg
Varighed
4 dage
Social teori
Hvordan opstår og fremtræder sociale problemer? Hvilke sociologiske og psykologiske forklaringer er der på sociale problemer? Hvordan prioriterer og løser velfærdsstaten og socialpolitikken historisk og aktuelt sociale problemer? Forstå, hvilken r...
Startdato
august 2023
Sted
Online
Varighed
10 dage
Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
Du styrkes i dine kompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at fokusere og skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser.
Startdato
august 2023
Sted
Randers
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Find vejen til styrket samarbejde mellem skole- og socialforvaltning gennem juridiske briller
Folkeskolen og socialområdet er ofte fælles om at løfte ansvaret for børn, der mistrives.
Startdato
23. august 2023, 30. august 2023
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.
Startdato
august 2023
Sted
Randers
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Online-kursus i funktionelle lidelser
Landets førende eksperter formidler den nyeste evidensbaserede viden om funktionelle lidelser. Lær, hvordan I håndterer disse borgere bedst muligt!
Startdato
24. august 2023
Sted
Online
Varighed
1 dag
Alle 3 obligatoriske moduler på Sundhedskommunom
Tilmeld dig alle tre obligatoriske moduler samlet og opnå rabat. Modulerne gennemføres over tre semestre. Du kan se udbytte og indhold på de enkelte moduler.
Startdato
august 2023, januar 2024
Sted
Odense, Ringsted, Herlev...
Varighed
3 x 10 undervisningsgange forløber over 1½ år
Konflikthåndtering og mægling i skilsmissesager
Teori og metode i arbejdet med komplicerede skilsmisser
Startdato
25. august 2023
Sted
Aarhus
Fremtidens byggesagsmedarbejder
Få styrket dine juridiske og metodiske kompetencer, så du kan medvirke til helhedsorienteret myndighedsbehandling.
Startdato
august 2023
Sted
Online
Varighed
10 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen