Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Patientforløbskoordinering, kommunikation og psykologi
Her lærer du hvordan patientforløb bliver både sammenhængende, koordineret og optimeret. Og du får viden om psykologiske mekanismer og betydningen af forskellige former for kommunikation.
Startdato
august 2024, januar 2025
Sted
Ringsted, Herlev, Aalborg...
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Kvalitet, patientsikkerhed og metode
Lær hvordan du arbejder med udvikling og fastholdelse af kvaliteten i den offentlige sektors serviceydelser
Startdato
august 2024, januar 2025
Sted
Ringsted, Herlev, Aalborg...
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
Den Offentlige Proceslederuddannelse®
Med Den Offentlige Proceslederuddannelse® får du redskaberne til at springe ud som handlekraftig proceskonsulent, der har netop de kompetencer, der kræves, når du skal designe og facilitere udviklings- og forandringsprocesser i politisk styrede organ...
Startdato
9. april 2024, 2. september 2024, 11. september 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
4 x 2 dage og læringsgruppemøder. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Den Offentlige Projektlederuddannelse®
På Den Offentlige Projektlederuddannelse® bliver du klædt på til at lede og styre værdiskabende projekter i en politisk styret organisation, hvor du hele tiden skal forholde dig til forskellige interesser, positioner og agendaer.
Startdato
2. september 2024, 3. september 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
4 x 2 dage. Mulighed for tilkøb af kompetencegivende eksamen med ECTS-point
Årsmøde 2024 - for administrative medarbejdere på pladsanvisningsområdet
Så er vi klar med årsmødeprogrammet for 2024 - skræddersyet til dig, der brænder for pladsanvisningsområdet, som administrativ medarbejder.
Startdato
2. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Årsmøde 2024 - for administrative medarbejdere på PPR området
Velkommen til årsmøde 2024 - skræddersyet til dig, der brænder for PPR- området, som administrativ medarbejder.
Startdato
2. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Forvaltningslovens §7 - Klager og vejledninger
Når vi træffer afgørelser i sager, er det vigtigt at være klar på hvilke rettigheder sagsparterne har når det gælder klager. Det gælder, når du træffer afgørelser, men faktisk også, når du yder vejledning uden for forvaltningslovens anvendelsesområde...
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Kursus i kritisk tilsyn med almene boligorganisationer gennemgang af regnskab og styringsrapport
Som du ved, skal en kommune, der har almene boligorganisationer, føre tilsyn med boligorganisationerne, herunder deres årlige regnskaber. En opgave, som mange kommuner underprioriterer, fordi regnskaberne er omfangsrige. Desværre! For tilsynet og sam...
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Bliv klogere på, hvordan du via en filosofisk tilgang til ledelse kan opnå større selvindsigt i din ledelsesmæssige praksis. Og ikke mindst hvordan det kan omsættes i den daglige ledelse på relationelt og organisatorisk plan.
Startdato
april 2024, september 2024
Sted
Randers, Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Pilot i eget arbejdsliv – som administrativ medarbejder indenfor familieområdet
Brug to dage med kolleger fra hele landet.
Startdato
8. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Pilot i eget arbejdsliv – som administrativ medarbejder indenfor dagtilbudsområdet
Brug to dage med kolleger fra hele landet.
Startdato
8. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
MOVE - effektiv behandling til unge med rusmiddelproblemer
Ønsker du at arbejde med MOVE, er dette kursus for dig. Kurset indeholder en introduktion til og præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden, og er fx for dig, der er på et rusmiddelcenter, men endnu ikk...
Startdato
9. september 2024
Sted
Aarhus
Varighed
4 dage
Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
Ved siden af læreren og lederen står skolesekretæren og udgør et fundament på skolen!
Startdato
10. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2,5 dag
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne
Du får mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser, de særlige udfordringer og den nødvendige afgrænsning på hjælpemiddelområdet. Kurset udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge og betale for hjælpemidler. Ny...
Startdato
11. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Bliv opdateret og fagligt beredt i forhold til magtanvendelse på det sociale område - og stå på sikker grund i forhold til regler, praksis og tilsyn.
Startdato
12. september 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Vederlagsreglerne
Få styr på reglerne, så kommunens politikere får de rigtige vederlag.
Startdato
19. september 2024
Sted
København
Varighed
1 dag
Vejlederkursus – Styrk dine kompetencer som oplæringsansvarlig
Står du overfor udfordringen som vejleder og ønsker du at være en dygtigere og mere effektiv vejleder?
Startdato
23. september 2024
Sted
Fredericia
Varighed
2 dage
Alt om Lejeret
Kurset giver dig indsigt i og forståelse for de grundlæggende lejeretlige principper i alle lejeforholdets faser, herunder alle relevante emner vedrørende lejeforholdets indgåelse, beståen og ophør.
Startdato
24. september 2024
Sted
Kursussted ikke fastlagt
Varighed
3 dage
Vil du også være 200 meter mester i kontanthjælpskrav? - Et kursus til dig, der har været på vores 100 meter mester kursus
- Et kursus til dig, der har været på vores 100 meter mester kursus.
Startdato
3. september 2024, 10. september 2024, 1. oktober 2024
Sted
Aarhus, Odense, Herlev
Varighed
1 dag
Samspillet mellem angst og autisme
Styrk din viden om samspillet mellem angst og autismespektrumforstyrrelse. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge med autisme og angst, har vi brug for en forståelse af, hvornår autismen står i forgrunden, og hvornår angsten står i forgru...
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Forandringsskabende Økonomistyring
Få trænet dine kompetencer inden for dataanalyse, formidling, rådgivning og facilitering, så du bliver en handlekraftig økonomisk forandringsskaber i din kommune.
Startdato
3. oktober 2024
Sted
Flere steder
Varighed
4 dage + 2 online møder
Kursus i støttet byggeri
At opføre støttet byggeri er en omfattende proces. Derfor er det vigtigt at have overblik over lovgivning, styr på skema A, B og C samt værktøjer til at samarbejde. Fx med bygherre, private parter, almene boligorganisationer og vigtigst af alt: dine ...
Startdato
7. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen