Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Fremtidens administrative medarbejder på børne- og ungeområdet
Et modul designet til dig, som er administrativ medarbejder på børne- og ungeområdet. På modulet får du forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen...
Startdato
august 2024, januar 2025
Sted
Online
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage. Undervisningen er 100% online.
Politisk ledelse på børne- og folkeskoleområdet: Sparringsrum for udvalgsformænd
Er du formand for et udvalg inden for områderne børn og folkeskole? Og ønsker du at bidrage til at styrke udvalgets politiske ledelse og skabe større engagement i det lokale demokrati?
Startdato
27. august 2024
Sted
København
Varighed
3 dage
Mellemkommunal refusion på folkeskole- og dagtilbudsområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på folkeskole- og dagtilbudsområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale og hvem der skal handle? Så er dette onlinekursus noget for dig.
Startdato
29. august 2024
Sted
Online
Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
Ved siden af læreren, skoleledere og forældrene står skolesekretæren - og udgør et fundament på skolen! Ses vi i Middelfart i efteråret 2024?
Startdato
10. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2,5 dag
Konference om forebyggelse og håndtering af mobning og krænkelser på skoler
Vil I også gerne være bedre rustet til at håndtere mobning og krænkelser i skolen?
Startdato
7. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
23. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Økonomistyring for skoleledere
Hvordan kan jeg som skoleleder styrke min strategiske økonomistyring, så pædagogisk ledelse og sikker økonomistyring kobles tæt sammen? Få opdateret din viden og værktøjer med dette kursus.
Startdato
30. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Barnets lov og forebyggelse af magtanvendelse i skole og dagtilbud
På kurset får du indsigt i, hvordan du håndterer magtanvendelse og konfliktsituationer med børn i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Du bliver guidet gennem de juridiske rammer for magtanvendelse og Barnets Lovs krav til forebyggende arbejd...
Startdato
20. november 2024, 25. november 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet
Har du brug for at blive inspireret til, hvordan vi får det faglige og økonomiske ben til at gå i takt - både kommunalt og lokalt? Så fortvivl ikke. Vi holder igen konferencen om faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet i 2024!
Startdato
4. december 2024
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
Hverdagsjura og kommunikation på folkeskoleområdet
Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.
Varighed
1 dag
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Evaluering i praksis - kompetenceforløb for Konsulenter på Børne- og Unge området.
Hvordan dokumenterer man udbytte og effekter af fælles kommunale indsatser og projekter? Ikke mindst på områder, hvor ikke alt kan måles og vejes?
Varighed
2 dage
Dyrk og Styrk de pædagogiske ledertalenter
Med et lokalt talentudviklingsforløb fremtidssikrer I den pædagogiske indsats og skaber et solidt rekrutteringsgrundlag, når I skal finde morgendagens pædagogiske ledere.
Angst hos børn og unge
Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.
Varighed
1 dag
Grundkursus for ledere i folkeskolen
Har du brug for at få de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole?
Varighed
3x2 dage
Ledere på spring – springet til ledelse
Hvordan fastholder vi de gode medarbejdere, der kender organisationens DNA og er klar til mere ledelse?
Inkluderende læringsmiljøer
Et skræddersyet kompetenceforløb, der udvikler trivsel, kvalitet og samarbejde i og omkring folkeskolen.
Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området
Praksisnær uddannelse der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.
Skriv endnu bedre – skab genveje til god forældrekontakt på Aula
Vil du blive bedre til at udvikle dine evner til at skrive til forældrene på Aula – og dermed skabe endnu bedre forældrekontakt?
Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn
I Danmark fødes der årligt over 4.000 børn før graviditetsuge 37 - det er ca. 7 % af alle børn.
Varighed
1 dag
Konsulent i læringsledelse på 0-18 årsområder
Praksisnær uddannelse, der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.
Teamkoordinatoruddannelsen
Styrk teamkoordinatorernes kompetencer
Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn og elevinddragelse
Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.
Jura på skoleområdet – hvordan omsættes regler og love i praksis på skoleområdet?
Hvad er en juridisk afgørelse? Hvad er reglerne for notat- og journaliseringspligt, tavshedspligt, for udveksling af informationer og klagesager samt for ledernes vedkommende - din ledelsesret?
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen