Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet
Er du nysgerrig på, hvordan tildelingsmodeller på folkeskoleområdet kan konstrueres, så de bedst muligt understøtter din kommunes politiske og faglige visioner? Og ønsker du at blive klogere på, hvordan eksisterende modeller kan tilpasses eller hvor...
Startdato
30. maj 2024
Sted
Herlev
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
18. april 2024, 17. juni 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Fremtidens administrative medarbejder på børne- og ungeområdet
Et modul designet til dig, som er administrativ medarbejder på børne- og ungeområdet. På modulet får du forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen...
Startdato
august 2024
Sted
Online
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage. Undervisningen er 100% online.
Pilot i eget arbejdsliv – som administrativ medarbejder indenfor dagtilbudsområdet
Brug to dage med kolleger fra hele landet.
Startdato
8. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
Ved siden af læreren og lederen står skolesekretæren og udgør et fundament på skolen!
Startdato
10. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2,5 dag
Økonomistyring for skoleledere
Hvordan kan jeg som skoleleder sikre, at mine elever trives og bliver så dygtige som muligt? Og at jeg samtidig overholder mit budget? Få værktøjerne til en økonomi i balance med dette kursus.
Startdato
30. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Samarbejde i forældre- og skolebestyrelser
Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.
Skriv endnu bedre – skab genveje til god forældrekontakt på Aula
Vil du blive bedre til at udvikle dine evner til at skrive til forældrene på Aula – og dermed skabe endnu bedre forældrekontakt?
Evaluering i praksis - kompetenceforløb for Konsulenter på Børne- og Unge området.
Hvordan dokumenterer man udbytte og effekter af fælles kommunale indsatser og projekter? Ikke mindst på områder, hvor ikke alt kan måles og vejes?
Varighed
2 dage
Konsulent i læringsledelse på 0-18 årsområder
Praksisnær uddannelse, der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.
Hverdagsjura og kommunikation på folkeskoleområdet
Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.
Varighed
1 dag
Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn og elevinddragelse
Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.
Intensivt kursus i Fundraising
Arbejder du med ekstern finansiering gennem fonds- og puljeansøgninger i forbindelse med udviklingsprojekter- så skal du læse videre!
Datainformeret ledelse - til gavn for elevernes læring og trivsel
Ønsker du viden om, hvordan datainformeret ledelse generelt kan styrke dit lederskab og konkret gennem arbejdet med skolens kvalitetsrapport så kom med på dette en-dags kursus.
Varighed
1 dag
Angst hos børn og unge
Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.
Varighed
1 dag
Robusthed, mentalisering og fællesskaber
Robusthed er et relationelt begreb. Børn træner robusthed i fællesskaber. Du tilbydes nu et praksisnært kompetenceløft i robusthed, mentalisering og fællesskaber.
Fremtidens administrative personale på uddannelsesinstitutioner
Et modul designet til fremtidens arbejdsopgaver i den administrative funktion og rolle på uddannelsesområdet
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45. Undervisningen er 100% online.
Inkluderende læringsmiljøer
Et skræddersyet kompetenceforløb, der udvikler trivsel, kvalitet og samarbejde i og omkring folkeskolen.
Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området
Praksisnær uddannelse der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Jura på skoleområdet – hvordan omsættes regler og love i praksis på skoleområdet?
Hvad er en juridisk afgørelse? Hvad er reglerne for notat- og journaliseringspligt, tavshedspligt, for udveksling af informationer og klagesager samt for ledernes vedkommende - din ledelsesret?
Dyrk og Styrk de pædagogiske ledertalenter
Med et lokalt talentudviklingsforløb fremtidssikrer I den pædagogiske indsats og skaber et solidt rekrutteringsgrundlag, når I skal finde morgendagens pædagogiske ledere.
Teamkoordinatoruddannelsen
Styrk teamkoordinatorernes kompetencer
Grundkursus for ledere i folkeskolen
Har du brug for at få de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole?
Varighed
3x2 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen