Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Økonomistyring for skoleledere
Hvordan kan jeg som skoleleder sikre, at mine elever trives og bliver så dygtige som muligt? Og at jeg samtidig overholder mit budget? Få værktøjerne til en økonomi i balance med dette kursus.
Startdato
4. oktober 2023
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Temadag om magtanvendelse i skole og dagtilbud
En temadag om magt, afmagt, lovlig nødværge og konflikthåndtering i skole og dagtilbud.
Startdato
25. oktober 2023, 7. november 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Folkeskolen - den administrative medarbejders faglige og personlige udvikling
Ved siden af læreren og lederen står skolesekretæren og udgør et fundament på skolen!
Startdato
13. november 2023
Sted
Fredericia
Varighed
2,5 dag
Pilot i eget arbejdsliv – som administrativ medarbejder indenfor dagtilbudsområdet
Brug to dage med kolleger fra hele landet.
Startdato
23. november 2023
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Tildelingsmodeller på folkeskoleområdet
Få ny viden om tildelingsmodeller på folkeskoleområdet og blive klogere på udvikling af nye modeller samt tilpasning af eksisterende, - og gør det på én lærerig dag.
Startdato
29. november 2023
Sted
Herlev
Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet
Vi sætter igen i år spot på de mange og tværgående ledelsesfaglige perspektiver, der sættes i spil, når kommuner og skoler kontinuerligt arbejder med at skabe de bedste læringsmiljøer for de børn, der er i kommunen. Vi ses d. 7. december i Kolding.
Startdato
7. december 2023
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
Fremtidens administrative medarbejder på børne- og ungeområdet
Et modul designet til dig, som er administrativ medarbejder på børne- og ungeområdet. På modulet får du forståelse for din egen rolle i opgaveløsningen på din arbejdsplads. Du bliver i stand til kompetent, selvstændigt og i samarbejde med ledelsen...
Startdato
januar 2024
Sted
Online
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage. Undervisningen er 100% online.
Temadag: Styrk overgangene mellem dagtilbud og skole med legende læring
På denne temadag sætter vi fokus på problemstillingen med børns svære deltagelsesmuligheder i overgangen mellem dagtilbud og skole og vi dykker ned i konkrete løsninger på, hvordan man kan arbejde med det.
Startdato
26. februar 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Hverdagsjura og kommunikation på folkeskoleområdet
Få styr på Folkeskoleloven, Forvaltningsloven og reglerne om håndtering af personoplysninger og forældreansvarsloven.
Varighed
1 dag
Skolebestyrelsens arbejde med tilsyn og elevinddragelse
Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.
Intensivt kursus i Fundraising
Arbejder du med ekstern finansiering gennem fonds- og puljeansøgninger i forbindelse med udviklingsprojekter- så skal du læse videre!
Fremtidens administrative personale på uddannelsesinstitutioner
Et modul designet til fremtidens arbejdsopgaver i den administrative funktion og rolle på uddannelsesområdet
Varighed
8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45. Undervisningen er 100% online.
Angst hos børn og unge
Et kursus for dig, der møder børn, unge og familier hvor angst er - eller er på vej til at blive - en belastende del af hverdagen.
Varighed
1 dag
Robusthed, mentalisering og fællesskaber
Robusthed er et relationelt begreb. Børn træner robusthed i fællesskaber. Du tilbydes nu et praksisnært kompetenceløft i robusthed, mentalisering og fællesskaber.
Få værdifuld viden om for tidligt fødte børn
I Danmark fødes der årligt over 4.000 børn før graviditetsuge 37 - det er ca. 7 % af alle børn.
Varighed
1 dag
Dyrk og Styrk de pædagogiske ledertalenter
Med et lokalt talentudviklingsforløb fremtidssikrer I den pædagogiske indsats og skaber et solidt rekrutteringsgrundlag, når I skal finde morgendagens pædagogiske ledere.
Uddannelse til konsulent i læringsledelse på 0-18 års området
Praksisnær uddannelse der styrker konsulenter, ressourcepersoner og PPR-medarbejdere i udvikling, implementering og forankring af områdets store forandringer.
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Jura på skoleområdet – hvordan omsættes regler og love i praksis på skoleområdet?
Hvad er en juridisk afgørelse? Hvad er reglerne for notat- og journaliseringspligt, tavshedspligt, for udveksling af informationer og klagesager samt for ledernes vedkommende - din ledelsesret?
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Varighed
1 dag
Inkluderende læringsmiljøer
Et skræddersyet kompetenceforløb, der udvikler trivsel, kvalitet og samarbejde i og omkring folkeskolen.
Teamkoordinatoruddannelsen
Styrk teamkoordinatorernes kompetencer
Grundkursus for ledere i folkeskolen
Har du brug for at få de grundlæggende kompetencer og viden til at organisere og planlægge skoledagen/-året på egen skole?
Varighed
3x2 dage
Ledere på spring – springet til ledelse
Hvordan fastholder vi de gode medarbejdere, der kender organisationens DNA og er klar til mere ledelse?
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen