Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Lær at skabe forandring af adfærd i dit professionelle arbejde med mennesker eller organisationer med Den Motiverende Samtale (MI).
Startdato
august 2024, januar 2025
Sted
Aalborg, Aarhus, Herlev
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade
Op til 80 % af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige og kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning.
Startdato
28. august 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Kursus i forebyggende samtaler om alkohol
Som sundhedskonsulent får du på dette kursus teoretisk viden om og træning i at gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgere og pårørende.
Startdato
3. september 2024, 18. november 2024
Sted
Flere steder, Afholdes hos kunden
Varighed
1½ dag
Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Barnets lov – for børn- og ungeudvalgsmedlemmer
Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 og har nu stor betydning for alle der arbejder med børn og unge – og for Børn og Unge Udvalgene er der tale om nye opgaver og et nyt syn på barnets rettigheder i processen.
Startdato
6. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
MOVE - effektiv behandling til unge med rusmiddelproblemer
Ønsker du at arbejde med MOVE, er dette kursus for dig. Kurset indeholder en introduktion til og præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden, og er fx for dig, der er på et rusmiddelcenter, men endnu ikk...
Startdato
9. september 2024
Sted
Aarhus
Varighed
4 dage
Årsmøde 2024 - for administrative medarbejdere på Dagtilbuds- eller Familieområdet
- din nøgle til faglig opgradering og et stærkt fagligt netværk.  
Startdato
9. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne
Du får mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser, de særlige udfordringer og den nødvendige afgrænsning på hjælpemiddelområdet. Kurset udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge og betale for hjælpemidler. Ny...
Startdato
11. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Temadag: Når fortiden har magten: traumebevidst og traumefokuseret socialt arbejde
Mange borgere i sociale tilbud for voksne har voldsomme oplevelser med sig, som udfordrer deres evne til at indgå i sociale relationer såvel som deres evne til at skabe forandring. Derfor er det vigtigt at fagpersoner, der arbejder med udsatte borger...
Startdato
26. september 2024
Sted
Roskilde
Samspillet mellem angst og autisme
På dette kursus får du styrket din viden om samspillet mellem angst og autisme, og får en forståelse for diagnoserne, samt praktiske pædagogiske metoder til at arbejde med børn og unge, der oplever disse udfordringer.
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Barnets lov og hjælpemidler, bil og boligindretning
Har du styr på alle nye lovgivningsmæssige detaljer i samspillet mellem Barnets lov, hjælpemidler, bil og boligindretning? Ved du hvad det betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med barn og forældre? Det kan du få viden om på dette kursus!
Startdato
9. oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge
Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede børne- og ungeområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet. På kurset ser vi desuden nærmere på de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov...
Startdato
9. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
3 dage
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
23. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand? Vi kommer bl.a. ind omkring Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, som er trådt i kraft d. 1. januar 2024.
Startdato
24. oktober 2024, 31. oktober 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv
Social- og Boligstyrelsen og Komponent afholder for niende gang konference om krydsfelter mellem sociale, psykiske og biologiske tilgange i socialt arbejde.
Startdato
29. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113
med afsæt i barnets lov sætter vi fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet
Startdato
30. oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Magtanvendelse over for anbragte børn og unge
På kurset bliver du opdateret på de grundlæggende krav og nye regler i L 188, som forudsættes ved udøvelse af magtanvendelse. Du får den nødvendige viden og de værktøjer, der skal til for at udvikle en fælles praksis i din organisation, så du kan sik...
Startdato
31. oktober 2024, 27. november 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Onlinekursus i funktionelle lidelser
Få indsigt i den nyeste evidensbaserede viden og praktiske redskaber til effektivt at spotte og håndtere funktionelle lidelser. Kurset afholdes af nogle af landets førende eksperter.
Startdato
6. november 2024
Sted
Online
Varighed
1 dag
Bekymrende skolefravær
Kurset giver dig nye indsigter og praktiske værktøjer til at forstå og håndtere bekymrende skolefravær og skolevægring, herunder metoder til afdækning, opsporing og inddragelse af børn og forældre.
Startdato
7. november 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Styrket match af barn og anbringelsessted
Vil I have styrket jeres kompetencer til at arbejde med matchning af barn og anbringelsessted og dermed forebygge sammenbrud i anbringelsesforløb? Så deltag på dette spændende 2-dags kursus.
Startdato
4. november 2024, 12. november 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
Afholdes som to enkeltdage med læringsrum imellem
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Kurset giver indsigt i magtanvendelsesregler og praksis i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelser. Vi afdækker bl.a. lovgivningens rammer, forskelle mellem guiding og fastholdelse samt hverdagens faglige udfordringer. Ny lovgivning og regler p...
Startdato
14. november 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Bliv klædt på til at håndtere sager om flytning uden samtykke. Kurset giver dig den nyeste viden om regler, betingelser og praksis og dækker både de juridiske rammer og praktiske aspekter, så du kan sikre korrekt dokumentation og overholdelse af borg...
Startdato
21. november 2024
Sted
Herlev
Barnets lov og forebyggelse af magtanvendelse i skole og dagtilbud
På kurset får du indsigt i, hvordan du håndterer magtanvendelse og konfliktsituationer med børn i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Du bliver guidet gennem de juridiske rammer for magtanvendelse og Barnets Lovs krav til forebyggende arbejd...
Startdato
20. november 2024, 25. november 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen