Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Temadag: Hjælp unge på kanten til en fremtid på arbejdsmarkedet
Ses vi på temadagen ” Hjælp unge på kanten til en fremtid på arbejdsmarkedet”? 
Startdato
29. marts 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis.
Startdato
18. april 2023, 9. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
18. april 2023
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Magtanvendelse over for anbragte børn og unge
Vil du blive klogere på reglerne om magtanvendelse? - en dag med fokus på det juridiske
Startdato
april 2023
Sted
Afholdes hos kunden
Varighed
1 dag
Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter servicelovens §114
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.
Startdato
25. april 2023, 23. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Styrk ungeindsatsen gennem indblik i tværgående lovgivning
Vil du hjælpe med at forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen?
Startdato
25. april 2023
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd
Hvad ved vi egentlig om børn, der krænker andre børn? Hvilke faktorer har betydning for udviklingen af seksuelle adfærdsforstyrrelser?
Startdato
26. april 2023
Sted
Herlev
Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?
FIT-metoden er både et unikt, tværgående særsyn i socialt arbejde i Danmark og et potentielt nyskabende værktøj til konkret borgerfokusering, real time.
Startdato
26. april 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Bliv opdateret og fagligt beredt i forhold til magtanvendelse på det sociale område.
Startdato
27. april 2023, 9. maj 2023
Sted
Odense, Afholdes hos kunden
Varighed
1 dag
Videnskursus om helhed og sammenhæng
Videnskurset skal overordnet bidrage til at udvikle arbejdet på tværs af Socialpsykiatrien og andre områder, så deltagerne i højere grad formår at hjælpe borgerne til at leve mere meningsfulde og selvstændige liv. Formålet med kurset er at give delta...
Startdato
27. april 2023, 13. juni 2023, 22. august 2023...
Sted
Kolding, Aarhus, Aalborg...
Varighed
1 Dag
Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser
Søger du et værdifuldt ledernetværk, hvor du kan spejle dine erfaringer i andres og hvor du kan få ny inspiration til faglig ledelse? Vi mødes to gange om året.
Startdato
27. april 2023
Sted
Herlev
Varighed
2 årlige møder
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser? På dette kursus får du viden om, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vansk...
Startdato
2. maj 2023, 10. maj 2023, 15. november 2023
Sted
Odense, Kolding, Aarhus
Varighed
1 Dag
Videnskursus: ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige tilgange og begreber
Formålet med kurset er at klæde nye medarbejdere på med en indsigt i hvad recovery-orienteret rehabilitering betyder for den professionelles rolle og relations-arbejde. Deltagerne bliver gennem fortællinger fra medarbejdere og borgere introduceret ti...
Startdato
2. maj 2023, 7. juni 2023, 22. august 2023...
Sted
Online
Varighed
1 Dag
Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed
På dette kursus arbejder vi med sundhed ind i en socialfaglig kontekst. Du får således om hvordan arbejdet med sundhed og socialpsykiatri kan samtænkes i den socialpsykiatrifaglige praksis. Flere mennesker med psykiske vanskeligheder også er udfordr...
Startdato
2. maj 2023, 14. september 2023, 12. oktober 2023
Sted
Kolding, Herlev, Aarhus
Varighed
1 Dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - Forandret virkelighedsopfattelse
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med forandret virkelighedsopfattelse? Så er dette videnskursus noget for dig. Du får en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med psykoselidelser. Flere mennesker lever med psykiske vanskelighede...
Startdato
3. maj 2023, 5. september 2023, 3. oktober 2023
Sted
Herlev, Aarhus, Odense
Varighed
1 Dag
Grunduddannelse i den motiverende samtale med unge (MI)
Arbejder du med unge der er frafaldet uddannelsessystemet, eller har en historik med afbrudte uddannelsesforløb? Hjælper du unge med at skabe forandringer, genvinde troen og motivationen for uddannelse eller job?
Startdato
8. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
2 x 2 dage
Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere
Er du nyuddannet eller nyansat i en ICS-kommune og skal i gang med at bruge ICS i praksis sammen med børn, unge, familier og andre professionelle?
Startdato
8. maj 2023, 19. september 2023, 2. november 2023
Sted
København, Aarhus
Varighed
3 dage
Lær KIT-metoden til arbejdet med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier
Arbejder du med kronisk og længerevarende syge børn og deres familier? Og mangler du den rette viden og værktøjer, hvormed du kan gøre en væsentlig forskel for disse børn og familier?
Startdato
9. maj 2023
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering
Videnskurset er målrettet den mere erfarne medarbejder, som ønsker en grundig indføring i recovery-orienteret rehabilitering. Kurset giver en forståelse for hvorfor recovery-orienteret rehabilitering er en faglig re-orientering og hvorfor der er beho...
Startdato
9. maj 2023, 12. september 2023, 7. november 2023
Sted
Odense, Herlev, Aarhus
Varighed
1 Dag
Bliv skarp på juraen i nær-akutte og akutte sager på det specialiserede børn- og ungeområde
Håndterer du nær-akutte og akutte sager? Bliver du i tvivl om hvornår du kan anvende undtagelsesbestemmelserne eller hvordan du skal inddrage, partshøre eller afholde børnesamtaler i akutte sager?
Startdato
10. maj 2023
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113
Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet
Startdato
10. maj 2023, 31. august 2023
Sted
Herlev, Aarhus
Fælles Sprog III
Åbent kursus eller hjemkøb af kursus, temadag eller brush up om Fælles Sprog III (FSIII)
Startdato
10. maj 2023, 5. oktober 2023
Sted
Odense
Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Kurset inspirerer til, at deltagerne arbejder med ensomhed som noget der kan forebygges ved at ændre på det stigma og den positionering, der ligger i betegnelsen ensom. I stedet arbejdes med lige adgang og med at skabe arenaer for forskellige måder t...
Startdato
31. marts 2023, 12. maj 2023, 8. september 2023...
Sted
Herlev, Aarhus, Kolding...
Varighed
1 Dag
Videnskursus om bekymrende skolefravær
Få nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, metoder til opsparing og afdækning samt konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.
Startdato
15. maj 2023, 28. august 2023, 15. november 2023
Sted
Aarhus, Herlev, Aalborg
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator | På orlov
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen