Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.
Startdato
august 2024
Sted
Aarhus
Varighed
8 dage
Coaching (5 ECTS)
Få viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.
Startdato
august 2024, januar 2025, oktober 2025
Sted
Herlev, Aarhus, Randers
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af social kapital (5 ECTS)
På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.
Startdato
august 2024
Sted
Herlev, Aalborg
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
Styrk din teamledelse og bliv klædt på til at planlægge og lede de processer, der udvikler jeres teamsamarbejde.
Startdato
august 2024, oktober 2024, februar 2025
Sted
Herlev, Aalborg, Aarhus...
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
Få praktisknær og teoretisk viden om strategisk ledelse i den offentlige sektor, så du kan skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser.
Startdato
august 2024, januar 2025, april 2025
Sted
Randers, Herlev, Aarhus
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Lær at skabe forandring af adfærd i dit professionelle arbejde med mennesker eller organisationer med Den Motiverende Samtale (MI).
Startdato
august 2024, december 2024, januar 2025
Sted
Aalborg, Aarhus, Herlev
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Tværgående ledelse (5 ECTS) og Ledelse af digital transformation (5 ECTS) - Fremtidens kommunale Borgerservice
Bliv styrket i dit arbejde med ledelses-, udviklings- og tværfaglige opgaver, så du er klar til at lede implementeringen af digitale processer og teknologier i fremtidens kommunale Borgerservice.
Startdato
august 2024
Sted
Middelfart
Varighed
Internat og 2 fysiske undervisningsdage på Fyn. Derudover er der 5 online undervisningsgange samt vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Bliv klogere på, hvordan du via en filosofisk tilgang til ledelse kan opnå større selvindsigt i din ledelsesmæssige praksis. Og ikke mindst hvordan det kan omsættes i den daglige ledelse på relationelt og organisatorisk plan.
Startdato
september 2024, maj 2025
Sted
Randers, Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Ledelse med data (5 ECTS)
Gå foran i den databaserede udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.
Startdato
oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
4 dage + vejledning og vejledning
Tværgående ledelse (5 ECTS)
Styrk dit tværgående ledelsessamarbejde. Få viden, færdigheder og kompetencer til at skabe samhørighed, fremdrift og en stærk samarbejdskultur på tværs af faglige enheder.
Startdato
oktober 2024, december 2024, april 2025
Sted
Herlev, Aalborg, Online
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Ledelse og facilitering (5 ECTS)
Få kompetencer til at designe og facilitere involverende processer, som fremmer følgeskab på aftaler og beslutninger og understøtter læring, samarbejde, udvikling og fornyelse i din organisation
Startdato
oktober 2024, marts 2025, august 2025
Sted
Aarhus, Herlev, Aalborg
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Ledelse, kommunikation og organisation - den attraktive arbejdsplads (5 ECTS)
Styrk din viden om organisatorisk kommunikation med særlig fokus på, hvordan du kommunikativt og ledelsesmæssigt kan skabe en attraktiv arbejdsplads.
Startdato
oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)
Få værktøjer og praktisk teori til at lede forandringsprocesser.
Startdato
januar 2025
Sted
Randers, Herlev
Varighed
4 dage
Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Få skærpet din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.
Startdato
august 2024, august 2025
Sted
Herlev, Randers
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
Teoretisk og praktisk viden om organisationsteori med særlig fokus på kommunikationens rolle i organisationen og i det ledelsesmæssige rum.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Projektledelse (5 ECTS)
Modulet udvikler dine kompetencer som leder til kunne analysere, planlægge og styre projekter, samt at forstå og anvende projektarbejdsformen som en dynamisk og integreret del af din ledelsespraksis.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)
Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.
Varighed
4 dage
Skoleledelse (5 ECTS)
Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.
Varighed
4 dage, skriveværksteds- og vejledningsdag samt eksamen
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)
Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan. På modulet lægges der vægt på at udvikle nye handlekompetencer til systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i praksis bl.a. gennem sammenhænge mel...
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Faglig ledelse (5 ECTS)
Styrk din ledelse af den faglige kvalitet og de professionelle relationer i jeres opgavefællesskab. Få viden, færdigheder og kompetencer til at lede den professionelle opgaveløsning.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen