Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Ledelse
Ledelse af social kapital (5 ECTS)
På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.
Startdato
august 2022, maj 2023
Sted
Herlev
Ledelse
Ledelse med data (5 ECTS)
Gå foran i den databaserede udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.
Startdato
august 2022
Sted
Herlev
Ledelse
Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
Du styrkes i dine kompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at fokusere og skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser.
Startdato
august 2022
Sted
Randers, Aarhus
Ledelse
Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Moderne ledelse er i stigende grad kompleks: Lederen skal kunne motivere, udvikle, innovere, drifte, skabe tryghed og have overblik.
Startdato
august 2022, december 2022
Sted
Randers, Herlev
Ledelse
Tværgående ledelse (5 ECTS)
Her får du teorier og metoder, så du kan styrke det tværgående ledelsessamarbejde. Du lærer bl.a., hvordan du bygger bro mellem faglige siloer, og hvordan du skaber en stærkere tværgående samarbejdskultur.
Startdato
august 2022
Sted
Herlev, Aarhus
Ledelse
Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.
Startdato
august 2022
Sted
Aalborg
Ledelse
Skoleledelse (5 ECTS)
Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.
Startdato
august 2022
Sted
Randers
Ledelse
Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.
Startdato
august 2022
Sted
Randers
Det specialiserede børne- og ungeområde
Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS) og Coaching (5 ECTS) - Supervisoruddannelsen
Supervision gavner borgerne, arbejdspladsen og den enkelte medarbejder
Startdato
august 2022, september 2022
Sted
Aarhus, Valby
Det specialiserede børne- og ungeområde
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker, hvor der er brug for at skabe forandring- af adfærd eller måske livsstilændringer?
Startdato
september 2022, august 2023
Sted
Aalborg, Herlev
Ledelse
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)
Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan. På modulet lægges der vægt på at udvikle nye handlekompetencer til systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i praksis bl.a. gennem sammenhænge mel...
Startdato
september 2022
Sted
Aarhus
Ledelse
Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse
Startdato
september 2022
Sted
Aarhus
HR og personale
Coaching (5 ECTS)
På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.
Startdato
august 2022, oktober 2022
Sted
Herlev, Aarhus
Ledelse
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)
Få værktøjer og praktisk teori til at lede forandringsprocesser.
Startdato
august 2022, oktober 2022
Sted
Herlev, Aarhus
Ledelse
Coaching (5 ECTS) og Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS) - Bæredygtige udviklingsprocesser
Er der brug for et udforskende og lærende mindset for at håndtere forandringshastigheden, så er dette modul lavet til dig som leder, da du bliver klædt på til at skabe forløb, processer og samtaler.
Startdato
januar 2023
Sted
Herlev
Ledelse
Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)
Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.
Startdato
marts 2023
Sted
Aarhus
Ledelse
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Ledelse
Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS) og Coaching (5 ECTS) - Casemanageruddannelsen
Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.
Digitalisering
Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
På modulet vil du blive præsenteret for det teoretiske grundlag samt træne de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer der knytter sig til udviklingsprocesser på netop det velfær...
Ledelse
Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
Teoretisk og praktisk viden om organisationsteori med særlig fokus på kommunikationens rolle i organisationen og i det ledelsesmæssige rum.
Digitalisering
Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere
Ledelse
Projektledelse (5 ECTS)
Modulet udvikler dine kompetencer som leder til kunne analysere, planlægge og styre projekter, samt at forstå og anvende projektarbejdsformen som en dynamisk og integreret del af din ledelsespraksis.
Ledelse
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.
HR og personale
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Viser 24 ud af 475
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
Gitte Hardahl Jensen
Koordinator
Gitte Hardahl Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og Fyn
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
METH
Studievejleder på Sjælland
Marie Elisabeth Thomsen
MRL
Konsulent og studievejleder i Nordjylland
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
PIDA
Teamleder
Pia Danielsen
TOL
Studievejleder
Tina Olsen