Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
Få viden og kompetencer til at stå i spidsen for den læringscentrerede skole: Pædagogisk og didaktisk forankring, ledelse af ressourcepersoner, data og evidens og datainformeret læringsledelse.
Startdato
januar 2024
Sted
Aarhus
Varighed
8 dage
Tværgående ledelse (5 ECTS)
Her får du teorier og metoder, så du kan styrke det tværgående ledelsessamarbejde. Du lærer bl.a., hvordan du bygger bro mellem faglige siloer, og hvordan du skaber en stærkere tværgående samarbejdskultur.
Startdato
januar 2024, oktober 2024, marts 2025
Sted
Randers, Aalborg, Herlev...
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Coaching (5 ECTS)
På modulet tilegner du dig viden om og praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser.
Startdato
januar 2024, april 2024, august 2024...
Sted
Randers, Aalborg, Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
Få værktøjer og praktisk teori til Teamledelse
Startdato
januar 2024, august 2024, oktober 2024
Sted
Randers, Herlev, Aalborg
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker eller organisationer, hvor der er brug for at skabe forandring af adfærd?
Startdato
januar 2024, marts 2024, august 2024
Sted
Aarhus, Herlev, Aalborg
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Faglig ledelse (5 ECTS)
Viden, færdigheder og kompetencer til at lede den professionelle opgaveløsning. Dette valgmodul styrker din ledelse af den faglig kvalitet og de professionelle relationer i jeres opgavefællesskab.
Startdato
april 2024
Sted
Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse og facilitering (5 ECTS)
Få kompetencer til at designe og facilitere involverende processer, som fremmer følgeskab på aftaler og beslutninger og understøtter læring, samarbejde, udvikling og fornyelse i din organisation
Startdato
august 2024
Sted
Aarhus
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Ledelse af social kapital (5 ECTS)
På modulet opnår du viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med social kapital med fokus på udvikling og fastholdelse.
Startdato
juli 2024, august 2024
Sted
Herlev, Aalborg
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
Du styrkes i dine kompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at fokusere og skabe sammenhængskraft mellem politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser.
Startdato
januar 2024, april 2024, august 2024
Sted
Randers, Herlev, Aarhus
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Moderne ledelse er i stigende grad kompleks: Lederen skal kunne motivere, udvikle, innovere, drifte, skabe tryghed og have overblik.
Startdato
april 2024, august 2024
Sted
Randers, Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen.
Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Du skærper din evne til at vurdere og gennemføre det nødvendige samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og økonomistyring.
Startdato
april 2024, august 2024
Sted
Randers, Herlev
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse med data (5 ECTS)
Gå foran i den databaserede udvikling og få viden og kompetencer til at identificere, bearbejde og bruge data til at udvikle kvaliteten af din organisations kerneopgave.
Startdato
oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
4 dage + vejledning og vejledning
Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Frivillighed, medborgerskab og samskabelse spiller en større og større rolle i den offentlige velfærdsproduktion.
Varighed
4 dage
Skoleledelse (5 ECTS)
Få ny viden og kompetencer, så du kan lede folkeskolens økonomi og udvikling med udgangspunkt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke.
Varighed
4 dage, skriveværksteds- og vejledningsdag samt eksamen
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)
Få styrket dine lederkompetencer til at bedrive faglig ledelse af den pædagogiske læreplan. På modulet lægges der vægt på at udvikle nye handlekompetencer til systematisk refleksion og fagligt begrundede valg i praksis bl.a. gennem sammenhænge mel...
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
Teoretisk og praktisk viden om organisationsteori med særlig fokus på kommunikationens rolle i organisationen og i det ledelsesmæssige rum.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
Det er skoleledelsens opgave at varetage og styrke en elevcentreret læringskultur. Modulet giver dig de rette værktøjer til at varetage din rolle og opgave i ledelsen af en læringscentreret skole.
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)
Få værktøjer og praktisk teori til at lede forandringsprocesser.
Varighed
4 dage
Projektledelse (5 ECTS)
Modulet udvikler dine kompetencer som leder til kunne analysere, planlægge og styre projekter, samt at forstå og anvende projektarbejdsformen som en dynamisk og integreret del af din ledelsespraksis.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan (5 ECTS)
Få styrket dine ledelseskompetencer til at håndtere ledelsesfaglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke det pædagogiske læringsmiljø.
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
Ledelse af digital transformation (5 ECTS)
Få kompetencer til at forstå, anvende og lede implementeringen af digitale processer og teknologier, der understøtter, nytænker og forbedrer kerneopgaven til gavn for borgere og brugere
Varighed
4 dage + vejledning og eksamen
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)
Varighed
4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen