Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Temadag: Servicehund bevilget på psykisk grundlag
Hunden er menneskets bedste ven…
Startdato
2. oktober 2023
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - Forandret virkelighedsopfattelse
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med forandret virkelighedsopfattelse? Så er dette videnskursus noget for dig. Du får en grundlæggende viden om hvad det vil sige at leve med psykoselidelser. Flere mennesker lever med psykiske vanskelighede...
Startdato
3. oktober 2023, 3. maj 2024, 12. juni 2024...
Sted
Aarhus, Online, Herlev
Varighed
1 Dag
Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis.
Startdato
4. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Sundhed i sociale tilbud
Komponent afholder igen i år konferencen ”Sundhed i sociale tilbud”. Målgruppen er ledere og medarbejdere, der arbejder med, og som interesserer sig for krydsfeltet mellem det sociale og sundhedsmæssige i arbejdet med mennesker.
Startdato
10. oktober 2023
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - angst, depression, stressbelastning og PTSD
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med angst, depression, stress eller PTSD? På dette kursus får du viden om hvad det vil sige at leve disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vanskeligheder. Mange kan komme sig, hvis de ...
Startdato
11. oktober 2023, 11. april 2024, 7. maj 2024...
Sted
Aarhus, Online, Aalborg...
Varighed
1 Dag
Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter servicelovens §114
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis.
Startdato
23. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.
Startdato
23. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – voksne
Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede socialområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet.
Startdato
23. oktober 2023
Sted
Fredericia
Varighed
4 dage
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Bliv opdateret og fagligt beredt i forhold til magtanvendelse på det sociale område.
Startdato
26. oktober 2023
Sted
Odense
Varighed
1 dag
CTI – Critical Time Intervention
Kom og find ud af, hvad der er fakta og fordomme vedrørende CTI.
Startdato
30. oktober 2023
Sted
Odense
Videnskursus om aktiv deltagelse i civilsamfund
På dette kursus får deltagerne inspiration og konkrete praksiseksempler på hvordan aktiv deltagelse og medskabelse kan understøtte borgerens recovery. Byggende på erfaringer fra en række projekter omkring det at skabe fællesskaber i samarbejde mellem...
Startdato
31. oktober 2023, 27. februar 2024, 7. maj 2024...
Sted
Odense, Herlev, Online...
Varighed
1 Dag
Videnskursus om helhed og sammenhæng
Videnskurset skal overordnet bidrage til at udvikle arbejdet på tværs af Socialpsykiatrien og andre områder, så deltagerne i højere grad formår at hjælpe borgerne til at leve mere meningsfulde og selvstændige liv. Formålet med kurset er at give delta...
Startdato
31. oktober 2023, 27. februar 2024, 16. maj 2024...
Sted
Aalborg, Online, Aarhus...
Varighed
1 Dag
Videnskursus om borgerens liv med uddannelse og beskæftigelse
På dette kursus får deltagerne viden om og inspiration til, hvordan vejen til job og uddannelse bliver en integreret del af den sociale indsats og ikke blot et slutmål for processen. Kurset er praksisvendt og inspirerer med konkrete greb til, hvo...
Startdato
2. november 2023, 6. februar 2024, 16. maj 2024...
Sted
Kolding, Online, Herlev
Varighed
1 Dag
Salg af socialfaglige ydelser og indsatser (forhandling)
Er du leverandør på det specialiserede voksenområde? Er du optaget af at give de kommunale myndighedsafdelinger gennemsigtighed i ydelse og pris? Optager det dig, hvordan du mest hensigtsmæssigt kan kommunikere med myndighed? Så er dette kursus netop...
Startdato
6. november 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Neurodagen 2023 - hjernen i socialt perspektiv
Social- og boligstyrelsen og Komponent afholder Konferencen 'Neurodagen – hjernen i socialt perspektiv' for ottende år i træk – den 7. november 2023 i Odense.  Tilmeld dig allerede nu!
Startdato
7. november 2023
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering
Videnskurset er målrettet den mere erfarne medarbejder, som ønsker en grundig indføring i recovery-orienteret rehabilitering. Kurset giver en forståelse for hvorfor recovery-orienteret rehabilitering er en faglig re-orientering og hvorfor der er beho...
Startdato
7. november 2023, 6. februar 2024, 25. april 2024...
Sted
Aarhus, Aalborg, Odense...
Varighed
1 Dag
Videnskursus om recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen
Med kurset klædes deltagerne på til rollen og opgaven som myndighed i et recovery-orienteret perspektiv på rehabilitering. Fokus er på borgerinddragelse og at være ’myndiggørende myndighed’.
Startdato
9. november 2023, 9. januar 2024, 18. april 2024...
Sted
Aarhus, Kolding, Herlev...
Varighed
1 Dag
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Reglerne om flytning uden samtykke berører mange mennesker og er relevante for alle kommuner, men sagernes kompleksitet og praktiske håndtering giver udfordringer. Der er mange bolde i luften på samme tid, omfattende dokumentationskrav og en vanskeli...
Startdato
3. november 2023, 14. november 2023
Sted
Aarhus, Afholdes hos kunden
Indkøb af socialfaglige ydelser og indsatser (forhandling)
Hvordan bliver socialfaglige ydelser egentlig prissat? Og hvordan kan både faglighed og økonomi lægges til grund for en afgørelse? Hvordan ved jeg, hvilken ydelse vi skal købe? Hvad skal en kontrakt indeholde? Har du stillet dig selv et eller flere a...
Startdato
15. november 2023
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Videnskursus om psykiatrifaglig viden i den sociale indsats - personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser
Vil du blive bedre til at støtte mennesker med personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd eller spiseforstyrrelser? På dette kursus får du viden om, hvad det vil sige at leve med disse diagnoser. Flere og flere mennesker lever med psykiske vansk...
Startdato
15. november 2023, 27. februar 2024, 16. april 2024...
Sted
Aarhus, Online, Herlev...
Varighed
1 Dag
Kursus i forebyggende samtaler om alkohol
Som sundhedskonsulent får du på dette kursus teoretisk viden om og træning i at gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgere og pårørende
Startdato
16. november 2023
Sted
Flere steder
Varighed
1½ dag
Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Kurset inspirerer til, at deltagerne arbejder med ensomhed som noget der kan forebygges ved at ændre på det stigma og den positionering, der ligger i betegnelsen ensom. I stedet arbejdes med lige adgang og med at skabe arenaer for forskellige måder t...
Startdato
17. november 2023, 2. februar 2024, 24. maj 2024...
Sted
Odense, Herlev, Aarhus
Varighed
1 Dag
ICM – Intensive Case Management
Lær at anvende ICM på dette to-dagskursus
Startdato
27. november 2023
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Videnskursus: ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige tilgange og begreber
Formålet med kurset er at klæde nye medarbejdere på med en indsigt i hvad recovery-orienteret rehabilitering betyder for den professionelles rolle og relations-arbejde. Deltagerne bliver gennem fortællinger fra medarbejdere og borgere introduceret ti...
Startdato
28. november 2023, 23. januar 2024, 28. maj 2024...
Sted
Online
Varighed
1 Dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen