Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis, så du kan træffe de rigtige afgørelser i sagerne om § 116-området - til gavn for borgere og din kommune
Startdato
22. april 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Temadag for kommunale handicapråd – 2024
Det Centrale Handicapråd og Komponent – Deltag på en af de regionale temadage og få inspiration til at sætte personer med handicaps deltagelse i fritids- og foreningslivet på den kommunalpolitiske dagsorden – og på dagsordenen i jeres lokalsamfund i ...
Startdato
25. april 2024, 7. maj 2024, 13. maj 2024
Sted
Middelfart, Korsør, Aalborg
Varighed
1 dag
Temadag om økonomisk styring af det specialiserede voksenområde
Oplever I også stigende udgifter på det specialiserede voksenområde, og har I svært ved at holde budgettet? I er ikke alene! Selvom der ikke er en hurtig løsning, er der stadig masser, vi kan gøre. På denne temadag får du nyeste viden og erfaringer p...
Startdato
2. maj 2024
Sted
Middelfart
Varighed
1 dag
Hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens §§ 112 og 113 (genbrugshjælpemidler og tekniske hjælpemidler)
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis, så du kan stå for den bedst mulige sagsbehandling på området - til gavn for både borger og din kommune.
Startdato
13. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Sundhed i sociale tilbud
Få ny faglig viden og inspiration til dit arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedsfaglig behandling på konferencen ”Sundhed i sociale tilbud”. En konference for dig, som er leder eller medarbejder og som arbejder i krydsfeltet mellem det ...
Startdato
13. maj 2024
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
SOSU-Topmøde
Mandag den 27. maj 2024 samler parterne i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) og Danske SOSU-skoler de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til SOSU-Topmøde: ’Sådan øger vi gennemførelsen på social- og s...
Startdato
27. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Temadag: Når fortiden har magten: traumebevidst og traumefokuseret socialt arbejde
Mange borgere i sociale tilbud for voksne har voldsomme oplevelser med sig, som udfordrer deres evne til at indgå i sociale relationer såvel som deres evne til at skabe forandring. Derfor er det vigtigt at fagpersoner, der arbejder med udsatte borger...
Startdato
29. maj 2024, 26. september 2024
Sted
Aarhus, Roskilde
Handicap 2024 - hverdagsliv og livskvalitet
Social- og Boligstyrelsen og Komponent holder d. 30 maj konference om voksen-handicapområdet!
Startdato
30. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
VUM 2.0 og FFB for udfører og leverandør
VUM 2.0 og Fælles Faglige Begreber set fra udførersiden – hvad er det, hvorfor skal vi det og hvordan? Hvordan kan metoden løfte fagligheden og kvaliteten af samarbejdet med borger og myndighed? Bliv klogere på arbejdet i praksis med de dele af VUM 2...
Startdato
4. juni 2024
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede
Kurset har til formål at give dig et stærkt juridisk fundament i dit daglige arbejde med behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler. Dit kendskab til lovgivningen, både sagsbehandlingsreglerne og § 112, skal fungere som et stillads, du kan ...
Startdato
10. juni 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Vidensdag om faglighed på socialområdet for medarbejdere og faglige ledere
Vidensdag om faglig udvikling på det specialiserede socialområde for voksne
Startdato
10. juni 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker eller organisationer, hvor der er brug for at skabe forandring af adfærd?
Startdato
august 2024, december 2024
Sted
Aalborg, Aarhus
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade
Op til 80 % af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige. Hvis følgerne ikke går over af sig selv, kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning
Startdato
28. august 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Kend din kvalitet og sæt den i system – Fremtidens kvalitetsorganisation på social- og sundhedsområdet
Nyt kompetenceforløb hjælper dig med at opnå en helhedsorienteret tilgang til kvalitets- og forbedringsarbejde med en balance mellem kontrol, planlægning og udvikling af kvalitet.
Startdato
2. september 2024
Sted
Odense
Varighed
Kurset forløber over 5 måneder
Kursus i forebyggende samtaler om alkohol
Som sundhedskonsulent får du på dette kursus teoretisk viden om og træning i at gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgere og pårørende
Startdato
3. september 2024
Sted
Flere steder
Varighed
1½ dag
Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
MOVE - effektiv behandling til unge med rusmiddelproblemer
Ønsker du at arbejde med MOVE, er dette kursus for dig. Kurset indeholder en introduktion til og præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden, og er fx for dig, der er på et rusmiddelcenter, men endnu ikk...
Startdato
9. september 2024
Sted
Aarhus
Varighed
4 dage
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne
Du får mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser, de særlige udfordringer og den nødvendige afgrænsning på hjælpemiddelområdet. Kurset udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge og betale for hjælpemidler. Ny...
Startdato
11. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv
Social- og boligstyrelsen og Komponent afholder Konferencen 'Neurodagen – hjernen i socialt perspektiv' den 29. oktober 2024 i Odense.
Startdato
29. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Bliv opdateret og fagligt beredt i forhold til magtanvendelse på det sociale område - og stå på sikker grund i forhold til regler, praksis og tilsyn.
Startdato
14. november 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Reglerne om flytning uden samtykke berører mange mennesker og er relevante for alle kommuner, men sagernes kompleksitet og praktiske håndtering giver udfordringer. Der er mange bolde i luften på samme tid, omfattende dokumentationskrav og en vanskeli...
Startdato
21. november 2024
Sted
Herlev
BPA – servicelovens §§95 og 96
Reglerne om Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA rummer udfordringer på mange niveauer, ikke mindst de juridiske og sagsbehandlingsmæssige.
Startdato
27. november 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Kursus i familieorienteret rusmiddelbehandling
Rusmiddelbehandlerens kompetencer i at inddrage pårørende – børn som voksne – er vigtig for at kunne skabe og understøtte en positiv forandring. På dette kursus får du redskaber til den rigtige og virkningsfulde inddragelse i arbejdet.
Startdato
25. marts 2025
Sted
Middelfart
Varighed
2 x 2 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen