Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Lær at skabe forandring af adfærd i dit professionelle arbejde med mennesker eller organisationer med Den Motiverende Samtale (MI).
Startdato
august 2024, januar 2025
Sted
Aalborg, Aarhus, Herlev
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Lær at screene for samsynsproblemer ved erhvervet hjerneskade
Op til 80 % af borgerne med erhvervet hjerneskade, inklusive hjernerystelser, får synsmæssige følger. Disse kan enten være forbigående eller langvarige og kan de i mange tilfælde afhjælpes vha. synstræning.
Startdato
28. august 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Kursus i forebyggende samtaler om alkohol
Som sundhedskonsulent får du på dette kursus teoretisk viden om og træning i at gennemføre forebyggende samtaler om alkohol med borgere og pårørende.
Startdato
3. september 2024, 18. november 2024
Sted
Flere steder, Afholdes hos kunden
Varighed
1½ dag
Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.
Startdato
4. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
MOVE - effektiv behandling til unge med rusmiddelproblemer
Ønsker du at arbejde med MOVE, er dette kursus for dig. Kurset indeholder en introduktion til og præsentation af de grundlæggende strukturelle og behandlingsmæssige metoder i MOVE-metoden, og er fx for dig, der er på et rusmiddelcenter, men endnu ikk...
Startdato
9. september 2024
Sted
Aarhus
Varighed
4 dage
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) - erfarne
Du får mulighed for at arbejde i dybden med de juridiske finesser, de særlige udfordringer og den nødvendige afgrænsning på hjælpemiddelområdet. Kurset udvider dit kendskab til reglerne i andre sektorer, der kan bevilge og betale for hjælpemidler. Ny...
Startdato
11. september 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Temadag: Når fortiden har magten: traumebevidst og traumefokuseret socialt arbejde
Mange borgere i sociale tilbud for voksne har voldsomme oplevelser med sig, som udfordrer deres evne til at indgå i sociale relationer såvel som deres evne til at skabe forandring. Derfor er det vigtigt at fagpersoner, der arbejder med udsatte borger...
Startdato
26. september 2024
Sted
Roskilde
Mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på voksen-/handicapområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv
Social- og Boligstyrelsen og Komponent afholder for niende gang konference om krydsfelter mellem sociale, psykiske og biologiske tilgange i socialt arbejde.
Startdato
29. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Onlinekursus i funktionelle lidelser
Få indsigt i den nyeste evidensbaserede viden og praktiske redskaber til effektivt at spotte og håndtere funktionelle lidelser. Kurset afholdes af nogle af landets førende eksperter.
Startdato
6. november 2024
Sted
Online
Varighed
1 dag
Magtanvendelse voksne: ny lovgivning og dens betydning i praksis – temadag
Komponent inviterer til to temadage om de konkrete ændringer i reglerne for magtanvendelse på voksenområdet – dels med juridisk og lovgivningsmæssigt fokus, dels med praksis-pædagogisk fokus.
Startdato
12. november 2024, 18. november 2024
Sted
Roskilde, Fredericia
Varighed
1 dag
Magtanvendelse på voksenområdet – regler og dilemmaer
Kurset giver indsigt i magtanvendelsesregler og praksis i arbejdet med borgere med funktionsnedsættelser. Vi afdækker bl.a. lovgivningens rammer, forskelle mellem guiding og fastholdelse samt hverdagens faglige udfordringer. Ny lovgivning og regler p...
Startdato
14. november 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Flytning uden samtykke? – regler, betingelser og praksis
Bliv klædt på til at håndtere sager om flytning uden samtykke. Kurset giver dig den nyeste viden om regler, betingelser og praksis og dækker både de juridiske rammer og praktiske aspekter, så du kan sikre korrekt dokumentation og overholdelse af borg...
Startdato
21. november 2024
Sted
Herlev
BPA – servicelovens §§95 og 96
Reglerne om Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA rummer udfordringer på mange niveauer, ikke mindst de juridiske og sagsbehandlingsmæssige.
Startdato
27. november 2024
Sted
Odense
Varighed
2 dage
Kursus i familieorienteret rusmiddelbehandling
Rusmiddelbehandlerens kompetencer i at inddrage pårørende – børn som voksne – er vigtig for at kunne skabe og understøtte en positiv forandring. På dette kursus får du redskaber til den rigtige og virkningsfulde inddragelse i arbejdet.
Startdato
25. marts 2025
Sted
Middelfart
Varighed
2 x 2 dage
Servicehund - på grundlag af psykiske funktionsnedsættelser
Hunden er menneskets bedste ven, måske især for borgere med psykiske vanskeligheder. I hvert fald stiger antallet af ansøgninger om en servicehund i hele landet, og der er behov for mere viden om både regler og etik. Få et overblik over de særlige kr...
Startdato
2. april 2025
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Mindfulness Baseret Stress Reduktion Forløb
Mindfulness kan styrke relationen til borgere og samarbejdspartnere. Det kan styrke opmærksomhed og nærvær, skabe mere empati og forståelse, styrke evnen til konfliktløsning og konstruktiv feedback, styrke samarbejde og sammenhængskraft samt hjælpe t...
Handicapbiler: sagsbehandling og særlig indretning efter servicelovens §114
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og bilsagsbehandlingens forløb i praksis. Dermed opnår du et sikkert og godt fundament for din sagsbehandling på området og kan arbejde efter god, anerkendt praksis.
Varighed
2 dage
Boligindretning og boligskift efter servicelovens § 116
På dette todagskursus lærer du både om det juridiske fundament og sagsbehandlingens forløb i praksis, så du kan træffe de rigtige afgørelser i sagerne om § 116-området - til gavn for borgere og din kommune
Varighed
2 dage
Fælles Sprog III – til sundhedsindsatser i sociale tilbud
Står jeres sociale tilbud overfor at skulle implementere den del af Fælles Sprog III (FSIII), der bruges til sundhedsindsatser? Så kan Komponent understøtte jeres implementering gennem dette kursus, som er skræddersyet til socialområdet.
Varighed
1 dag
Træning og helhedsorientering - en del af indsatsen i serviceloven og beskæftigelsesloven
Kommunen skal tilbyde træning – og borgeren skal udvikle og fastholde sine kompetencer. Hvad er lovgrundlaget og hvordan sikrer en tværgående træningsindsats borgerens deltagelse og selvhjulpenhed?
Varighed
1 dag
Kursus i VUM 2.0 og FFB (Fælles Faglige Begreber)
Få ny fælles indsigt og praktisk kendskab til de nye elementer i den nye voksenudredningsmetode, så I kan implementere VUM 2.0 og FFB i jeres arbejde. Bemærk: kurset kan kun rekvireres hjem i egen organisation.
Varighed
2 dage
Datavalidering på voksenhandicapområdet
Bliv klædt på til at indberette aktivitetsdata på voksenhandicapområdet. Bliv klogere på validering af jeres data og gør det i samarbejde med kollegaer fra andre kommuner.
Bevilling af hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113 (kropsbårne/personlige hjælpemidler) Let øvede
Kurset har til formål at give dig et stærkt juridisk fundament i dit daglige arbejde med behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler. Dit kendskab til lovgivningen, både sagsbehandlingsreglerne og § 112, skal fungere som et stillads, du kan ...
Varighed
2 dage
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen