Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Praksiskursus om inddragelse i egen sag og indsats
Få medarbejderne klædt på til at inddrage barnet eller den unge på måder, der styrker deres deltagelse, motivation og ejerskab. Sæt fokus på inddragelse af barnet eller den unge i egen sag i den kommunale sagsbehandling og i indsatser. Understøt anve...
Startdato
6. december 2023
Sted
Slagelse
Varighed
5 dage
Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet
Vi sætter igen i år spot på de mange og tværgående ledelsesfaglige perspektiver, der sættes i spil, når kommuner og skoler kontinuerligt arbejder med at skabe de bedste læringsmiljøer for de børn, der er i kommunen. Vi ses d. 7. december i Kolding.
Startdato
7. december 2023
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af - Børneinddragelse - Digital læring
Lær en velafprøvet metode at inddrage barnets perspektiv i børnesamtalen. Onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælpe forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sammen om. 1 års adgan...
Startdato
31. december 2023
Sted
E-læring
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
9. januar 2024, 18. april 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
Barnets lov – for børn- og ungeudvalgsmedlemmer
Barnets lov får fra 1. januar 2024 stor betydning for alle der arbejder med børn og unge – og for Børn og Unge Udvalgene er der tale om nye opgaver og et nyt syn på barnets rettigheder i processen.
Startdato
22. januar 2024, 26. januar 2024, 31. januar 2024...
Sted
København, Fredericia, Køge...
Varighed
1 dag
Samspillet mellem angst og autisme
Styrk din viden om samspillet mellem angst og autismespektrumforstyrrelse. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge med autisme og angst, har vi brug for en forståelse af, hvornår autismen står i forgrunden, og hvornår angsten står i forgru...
Startdato
24. januar 2024
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Mindfulness Baseret Stress Reduktion Forløb
Mindfulness kan styrke relationen til borgere og samarbejdspartnere. Det kan styrke opmærksomhed og nærvær, skabe mere empati og forståelse, styrke evnen til konfliktløsning og konstruktiv feedback, styrke samarbejde og sammenhængskraft samt hjælpe t...
Startdato
30. januar 2024
Sted
Aarhus
Videnskursus om bekymrende skolefravær
Få nyeste, forskningsbaserede viden om bekymrende skolefravær, metoder til opsporing og afdækning samt konkrete redskaber til at bryde fraværsmønstret.
Startdato
1. februar 2024, 14. august 2024, 28. oktober 2024
Sted
Aarhus, Odense, Herlev
Varighed
1 dag
Barnets lov og forebyggelse af magtanvendelse i skole og dagtilbud
Det er vigtigt at anskue magtanvendelse i lyset af de krav, der stilles i Barnets Lov. Loven kræver, at der etableres en sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats for børn og unge med særlige behov. Som...
Startdato
5. februar 2024, 8. februar 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113
Fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet
Startdato
27. februar 2024, 30. oktober 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Videnskursus om tværfagligt samarbejde
De mest komplekse børnesager kræver det mest omfattende samarbejde. Få hjælp til at knække koden på succesfuldt tværfagligt samarbejde og bliv introduceret til konkrete processtyringsværktøjer, du kan bruge i din dagligdag.
Startdato
27. februar 2024, 3. juni 2024, 1. oktober 2024
Sted
Herlev, Aalborg, Odense
Varighed
1 dag
Frivillighed og velfærd 2024 - Brobygning til trivsel
Social- og Boligstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, KL og Komponent er gået sammen om at arrangere konferencen "Frivillighed og velfærd 2024 - brobygning til trivsel". En konference, der styrker samarbejdet mellem civilsamfundsorganisat...
Startdato
29. februar 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker eller organisationer, hvor der er brug for at skabe forandring af adfærd?
Startdato
januar 2024, marts 2024, august 2024
Sted
Aarhus, Herlev, Aalborg
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Videnskursus om kvalitet i anbragte børn og unges hverdagsliv - forebyggelse af voldsomme situationer
Få ny viden, der kan forbedre børn, unge og personalets trivsel på opholdssteder og døgninstitutioner. Få styrket din viden fra forskning og praksis om en forebyggende og inddragende tilgang til at forebygge voldsomme situationer og magtanvendelser p...
Startdato
6. marts 2024, 8. maj 2024, 4. september 2024...
Sted
Online
Varighed
2,5 time - 2 timer- 2 timer
Barnets lov i samspil med de forvaltningsretlige regler
Barnets Lov skal sikre at barnet inddrages, høres og støttes i at kommer til orde. Myndigheden skal have et konstant fokus på, hvordan barnets perspektiv er tydeligt igennem sagsbehandlingen, i afgørelsen og i opfølgningen. Kurset tilbyder en grund...
Startdato
18. marts 2024
Sted
Aarhus
Konflikthåndtering og autisme – i skole og daginstitutioner
Bliv bedre til at håndtere konflikter i samspillet med børn med autismespektrumforstyrrelse. På kurset Her får du viden om konflikthåndtering blandt børn og unge med autisme. Kurset giver konkrete metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter...
Startdato
18. marts 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Metodekursus om udredningsværktøjet
Få styr på at inddrage, systematisere og skabe sammenhæng i dit sagsarbejde med børn og unge med en funktionsnedsættelse ved brug af udredningsværktøjet.
Startdato
18. marts 2024
Sted
Odense
Varighed
3 dage
Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
19. marts 2024
Sted
Fredericia
Varighed
2 dage
Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand?
Startdato
20. marts 2024, 18. april 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
1 dag
Kursus i familieorienteret rusmiddelbehandling
Rusmiddelbehandlerens kompetencer i at inddrage pårørende – børn som voksne – er vigtig for at kunne skabe og understøtte en positiv forandring.
Startdato
20. marts 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 x 2 dage
Metodekursus om ICS - introduktion til nye rådgivere
Er du nyuddannet eller nyansat i en ICS-kommune og skal i gang med at bruge ICS i praksis sammen med børn, unge, familier og andre professionelle?
Startdato
3. april 2024, 22. oktober 2024
Sted
Aarhus, Herlev
Varighed
3 dage
Konflikthåndtering og autisme – unge og voksne
Få effektive strategier til konflikthåndtering med unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse. På kurset får du viden om konflikthåndtering blandt voksne borgere med autisme. Du får konkrete metoder til forebyggelse og håndtering af konflikter ...
Startdato
9. april 2024
Sted
Aarhus
Varighed
1 dag
Metodekursus om ICS - erfarne brugere
Kender du til ICS fra arbejde i en børne- og familieafdeling, men har et ønske om en større faglig dybde?
Startdato
17. april 2024, 18. september 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
3 dage
Feedback Informed Treatment (FIT) – hvorfor, hvad, hvordan?
FIT-metoden er både et unikt, tværgående særsyn i socialt arbejde i Danmark og et potentielt nyskabende værktøj til konkret borgerfokusering, real time.
Startdato
16. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen