Fagområde
Vis alle filtre Luk alle filtre
Type
Emner
Bliv skarp på lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand
Hvad er det præcise lovgrundlag for specialundervisning og specialpædagogisk bistand? Vi kommer bl.a. ind omkring Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, som er trådt i kraft d. 1. januar 2024.
Startdato
29. april 2024, 24. oktober 2024, 31. oktober 2024
Sted
Herlev, Aarhus
Varighed
1 dag
HVAD BØRN IKKE VED... har de ondt af - Børneinddragelse - Digital læring
Børnesamtale? Lær en velafprøvet metode til at inddrage barnets perspektiv i samtalen. Et onlineforløb med ni moduler og praksisnære øvelser, som lærer dig, hvordan du hjælper forældre i gang med at tale med deres børn om den virkelighed, de er sam...
Startdato
april 2024
Sted
E-læring
Bliv klogere på brugen af forældrepålæg samt børne- og ungepålæg
Vil I have inkorporeret brugen af forældre- samt børne- og ungepålæg? Du får en grunding indføring i reglerne samt konkrete eksempler der kan give inspiration.
Startdato
17. maj 2024
Sted
Online
Bekymrende skolefravær
Skolevægring er ifølge VISO den mest udbredte følgeproblematik i særligt komplicerede sager om diagnosticerede børn og unge. Ufrivilligt skolefravær udfordrer både skoler, PPR, det specialiserede børne- og ungeområde – og naturligvis forældre og børn...
Startdato
21. maj 2024
Sted
Aarhus
Forældrebetaling og egenbetaling, når unge bliver anbragt uden for hjemmet
Når et barn eller en ung under 18 år er anbragt uden for hjemmet, har forældrene pligt til at betale for opholdet. Tilsvarende gælder for den unge. Betalingens størrelse afhænger bl.a. forældrenes eller den unges indkomst.
Startdato
24. maj 2024
Sted
Online
SOSU-Topmøde
Mandag den 27. maj 2024 samler parterne i Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) og Danske SOSU-skoler de centrale aktører omkring social- og sundhedsuddannelserne til SOSU-Topmøde: ’Sådan øger vi gennemførelsen på social- og s...
Startdato
27. maj 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Bliv en kompetent børnegruppeleder
Har du vanskeligt ved at skabe gode og udviklende gruppeprocesser med børn og unge? Så kan du deltage på en bred børnegruppelederuddannelse på 5 dage, hvor du bliver bedre til at planlægge og afholde børne- og ungegrupper, for børn i mistrivsel, ud f...
Startdato
30. maj 2024
Sted
Herlev
Varighed
5 dage
Ledernetværk – for ledere inden for børn og unge med funktionsnedsættelser
Søger du et værdifuldt ledernetværk, hvor du kan spejle dine erfaringer i andres og hvor du kan få ny inspiration til faglig ledelse? Vi mødes to gange om året.
Startdato
12. juni 2024
Sted
Flere steder
Varighed
2 årlige møder
Barnets lov og hjælpemidler, bil og boligindretning
Har du styr på alle nye lovgivningsmæssige detaljer i samspillet mellem Barnets lov, hjælpemidler, bil og boligindretning? Ved du hvad det betyder for sagsbehandlingen og samarbejdet med barn og forældre? Det kan du få viden om på dette kursus!
Startdato
13. juni 2024
Sted
Aarhus
Få styr på regler og rammer i samarbejdet om børn med skolefravær
Samarbejdet mellem skole og socialforvaltning udgør en hjørnesten i den helhedsorienterede indsats for at sikre børn udvikling, trivsel og læring. Skolefravær er altid en opgave for skoleforvaltningen og når fraværet udvikler sig, så er det ofte også...
Startdato
17. juni 2024, 5. september 2024
Sted
Herlev, Afholdes hos kunden
Varighed
1 dag
Coaching (5 ECTS) og Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS) - Den motiverende samtale
Arbejder du i dit professionelle virke med mennesker eller organisationer, hvor der er brug for at skabe forandring af adfærd?
Startdato
august 2024, december 2024
Sted
Aalborg, Aarhus
Varighed
4x2 dage samt vejledning og eksamen
Årsmøde 2024 - for administrative medarbejdere på Dagtilbuds- eller Familieområdet
- din nøgle til faglig opgradering og et stærkt fagligt netværk.  
Startdato
9. september 2024
Sted
Middelfart
Varighed
2 dage
Samspillet mellem angst og autisme
Styrk din viden om samspillet mellem angst og autismespektrumforstyrrelse. Som fagpersoner, der arbejder med børn og unge med autisme og angst, har vi brug for en forståelse af, hvornår autismen står i forgrunden, og hvornår angsten står i forgru...
Startdato
1. oktober 2024
Sted
Herlev
Varighed
1 dag
Faglig og økonomisk styring af det specialiserede socialområde – børn og unge
Få viden om, hvordan din kommune kan tilrettelægge styringen af det specialiserede børne- og ungeområde, så I både understøtter opnåelse af faglige mål og holder budgettet. På kurset ser vi desuden nærmere på de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov...
Startdato
9. oktober 2024
Sted
Middelfart
Varighed
3 dage
Neurodagen 2024 - hjernen i socialt perspektiv
Social- og boligstyrelsen og Komponent afholder Konferencen 'Neurodagen – hjernen i socialt perspektiv' den 29. oktober 2024 i Odense.
Startdato
29. oktober 2024
Sted
Odense
Varighed
1 dag
Hjælpemidler til børn og unge med handicap - servicelovens §§ 112 og 113
med afsæt i barnets lov sætter vi fokus på fælles ansvar og fælles løsninger i barnets dagligdag – og i overgangen til voksenlivet
Startdato
30. oktober 2024
Sted
Herlev
Mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet
Har du til opgave at sikre korrekt administration af mellemkommunal refusion på børne- og ungeområdet? Og vil du have helt styr på reglerne for, hvem der skal betale, og hvem der skal handle?
Startdato
26. november 2024
Sted
Vejle
Varighed
2 dage
Faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet
Har du brug for at blive inspireret til, hvordan vi får det faglige og økonomiske ben til at gå i takt - både kommunalt og lokalt? Så fortvivl ikke. Vi holder igen konferencen om faglig og økonomisk styring af specialundervisningsområdet i 2024!
Startdato
4. december 2024
Sted
Kolding
Varighed
1 dag
Kursus i familieorienteret rusmiddelbehandling
Rusmiddelbehandlerens kompetencer i at inddrage pårørende – børn som voksne – er vigtig for at kunne skabe og understøtte en positiv forandring. På dette kursus får du redskaber til den rigtige og virkningsfulde inddragelse i arbejdet.
Startdato
25. marts 2025
Sted
Middelfart
Varighed
2 x 2 dage
ICS-metodekurset - introduktion for rådgivere
Dette kursus er til Børne- og familie afdelinger hvor rådgiverne er nyuddannede, nyansatte eller har begrænsede erfaringer med ICS. ICS-metodekurset introducerer deltagerne til ICS og træner dem i praksislignende situationer.
Startdato
30. december 2025
Sted
Afholdes hos kunden
Varighed
3 dage
Kommuniker så det LØFT´er
LØFT som metode i forhold til Barnets Lov, med aktiv inddragelse af barn/ung/familie/netværk og fagpersoner. Dette 3-dags kursus stiller skarpt på, hvordan du i både skriftlige og mundtlige kontakt med borgere og samarbejdspartnere kommunikerer inddr...
Varighed
3 dage
Samtaler med børn og unge
Kan du tale med alle børn og unge uanset deres forudsætninger? Eller har du et brændende ønske om at styrke dine kompetencer til at arbejde inddragende med alle børn og unge? Så kan du deltage på dette 3 dags kursus og få et skærpet blik på inddragel...
Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd
Hvad ved vi egentlig om børn, der krænker andre børn? Hvilke faktorer har betydning for udviklingen af seksuelle adfærdsforstyrrelser?
Barnets perspektiv – bevidning for professionelle
Vil du og dine kolleger vide mere om børnebevidning som metode og de juridiske aspekter ved anvendelse af metoden? Så giver Rikke Yde Tordrup og Christina Bergsted Andersen jer en god indføring heri på en temadag.
Varighed
1 dag
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, leder efter et forløb eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen
HP
Koordinator
Helle Hornsyld
HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen