Grundmoduler – ny ordning

Grundmodul: Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS)
Grundmodul: Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS)
Grundmodul: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS)

Valgmoduler

Generelle valgmoduler

Valgmodul: Coaching (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS)
Valgmodul: Faglig ledelse (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse med data (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse af social kapital (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse og filosofi (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse og økonomistyring (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse, kommunikation og organisation (5 ECTS)
Valgmodul: Projektledelse (5 ECTS)
Valgmodul: Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
Valgmodul: Teamledelse i den offentlige organisation (5 ECTS)
Valgmodul: Tværgående ledelse (5 ECTS)
Valgmodul: Udvikling, forandring og innovation (5 ECTS)

Skolespecifikke valgmoduler

Valgmodul: Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
Valgmodul: Skoleledelse (5 ECTS)
Valgmodul: Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)

Dagtilbudsspecifikke valgmoduler

Valgmodul: Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud (5 ECTS)
Valgmodul: Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud... (5 ECTS)

Modulerne Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS) og Skoleledelse (5 ECTS) indgår som valgmoduler i skolelederuddannelse på diplomniveau. Læs mere >>

Specialemoduler

Specialemodul (15 ECTS)
 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen
TOL
Studievejleder - DOL
Tina Olsen
HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb